„Viitorul educaţiei”, dezbatere cu directorii şcolilor din judeţ, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria

Luni, 6 mai 2019, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, a avut loc o dezbatere internă privind viziunea Ministerului Educației Naționale asupra viitorului educației în România, viziune intitulată sugestiv „Educația ne unește”. În cadrul dezbaterii, au fost prezentate aspecte referitoare la: rolul, valorile și principiile educației, obligativitatea învățământului, rolul familiei în formarea și dezvoltarea personalității elevilor, tipurile de evaluări naționale, formarea continuă a cadrelor didactice, relația școlii cu alți actori ai comunității.

Această dezbatere se înscrie într-un șir de evenimente organizate la nivel local, regional și național prin care se urmărește analizarea ideilor propuse de Ministerul Educației Naționale pentru consolidarea unei viziuni moderne asupra formării elevilor și studenților, care urmează a fi transpusă într-un cadru legislativ corelat cu perspectivele socio-culturale și economice ale României viitorului.

Participanții la fiecare eveniment sunt încurajați să își exprime punctele de vedere, opiniile și să ofere feedback constructiv. La nivelul județului Teleorman, viziunea asupra viitorului educației în România propusă de Ministerul Educației Naționale va fi dezbătută și în cadrul unei întâlniri la care vor participa directorii unităților de învățământ din județ. Această dezbatere se va desfășura vineri, începând cu ora 11:00, la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria.

De asemenea, inspectorii de specialitate vor organiza dezbateri cu profesorii din teritoriu, conform unui grafic stabilit, iar aspectele pozitive, limitele și recomandările pentru îmbunătățirea actualei viziuni vor fi centralizate de Ministerul Educației Naționale.