UN MUZEU SĂTESC, UNIC ÎN JUDEȚUL TELEORMAN, A FOST INAUGURAT LA SUHAIA

În clădirea căminului cultural din comuna Suhaia, unde s-au finalizat lucrările de renovare, sâmbătă a avut loc un eveniment deosebit pentru viaţa comunităţii locale. Cu participarea unui numeros public, aici a fost inaugurat muzeul sătesc, printre puţinele obiective spirituale de acest fel din judeţul Teleorman. Muzeul are un profil etnografic, fiind reunite obiecte gospodăreşti, costume populare, fotografii, unelte specifice preocupărilor rurale. Donaţiile sunt îndeosebi din partea părinţilor şi bunicilor elevilor din această aşezare din sudul ţării. De remarcat că în căminul cultural funcţionează şi biblioteca comunală.

Programul manifestărilor a inclus o slujbă religioasă, momente artistice susţinute de copii de la şcoala generală şi recitaluri ale unor cunoscuţi interpreţi de muzică populară. Cu prilejul acestui eveniment, mai mulţi fii ai satului, învăţători şi profesori (pensionari astăzi) au fost răsplătiţi cu diplome de excelenţă pentru activitatea culturală şi didactică desfăşurată de-a lungul anilor: Alexandra Nistor, Maria Rîcă, Gheorghe Boja, Emilian Ruse, Ion Sînă, Constantin Scumpu, Alexandra Scumpu, Ioana Marinescu. Luând cuvântul în numele acestor dascăli preţuiţi pentru munca lor, fostul inspector şcolar şi director al unităţii de învăţământ din Suhaia, profesorul-pensionar Gheorghe Boja a evidenţiat, între altele, faptul că “este o datorie morală faţă de comunitate, prin eforturile pentru a ne păstra tradiţiile şi valorile dovedind respectul pe care îl merită  înaintaşii noştri”.

Fireşte, un rol deosebit în finalizarea acestei iniţiative l-a avut primăria comunală, condusă de fosta elevă a şcolii de aici, Georgiana Polexia Barbu. La aceste manifestări au fost prezenţi, de asemenea, primari din mai multe localităţi învecinate, dar şi alţi invitaţi, între care reprezentanţi de frunte ai Partidului Naţional Liberal.

GHEORGHE SUHĂIANU