Teleormanul blestemat! După sărăcie şi şomaj, suntem fruntaşi şi la numărul de copii minori abuzaţi!

După o perioadă destul de îndelungată, în care sărăcia şi şomajul s-au împământenit în judeţul Teleorman, şi, din nefericire, nu mai vor să plece, un Raport al Asociaţiei Telefonul Copilului scoate la iveală un lucru înfiorător. Conform ultimului bilanţ, judeţul se află pe un ”onorant” loc III, în ceea ce priveşte numărul de copii minori abuzaţi. Doar Vrancea şi Constanţa ne întrec.

Abuzul emoţional este forma preponderentă de abuz asupra copiilor, spun cei de la Asociaţia Telefonului Copilului. Numărul total de apeluri înregistrate la 116 111 a fost de 110.699, o creştere de 24,4% faţă de anul 2016. 76.93% dintre copiii care au apelat Telefonul Copilului 116 111 au afirmat că persoanele semnificative cu care discută despre problemele personale sunt din afara familiei, în timp ce doar 11.55% au afirmat că aceste persoane semnificative sunt din familie (părinţi, rude, fraţi, surori).
Mediul în care au avut loc abuzurile semnalate a fost în principal cel familial în procentaj de 80.84%, urmat de spaţiul public în procentaj de 11.63%, mediul şcolar în procentaj de 4.90% şi alte medii (centrul de plasament, casa de tip familial) în procentaj de 2.63%.
Agresorii copiilor au fost: părinţii sau unul dintre părinţi (75%), un alt adult (8.36%), un alt copil (7.72%), rudă a copilului agresat (2.45%) şi alte categorii (6.47%) din care fac parte: concubin / concubină, cadru didactic, asistent maternal, personal al centrului de plasament.