Spitalul Județean Teleorman are de recuperat 850 de milioane de lei vechi din cazurile de agresiuni fizice sau accidente

În ultimii ani, sute de pacienți au fost internați la Spitalul Județean de Urgență din Alexandria, în urma unor accidente rutiere, de muncă sau agresiuni fizice. Conform legii, în astfel de cazuri, cheltuielile cu spitalizarea trebuie recuperate de la persoanele respective sau de la autori, și nu pot fi decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Conform datelor ultimului control efectuat la cea mai mare unitate spitalicească din Teleorman s-a constatat că în perioada exercițiilor financiare 2013-2016, nu au fost înregistrate în evidența contabilă creanțe cuvenite S.J.U. Alexandria din servicii medicale prestate persoanelor care au suferit vătămări corporale din agresiuni și accidente în sumă totală de 85.527,31 lei, și nu s-a dispus nici o măsură de punere în executare a hotărârilor judecătorești definitive pentru recuperarea acestor creanțe.

Prin urmare, inspectorii Curții au decis identificarea tuturor cheltuielilor efectuate de unitatea sanitară cu asistenţa medicală acordată persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane (agresiuni şi accidente) nerecuperate de la persoanele vinovate, inclusiv prin executarea silită.

În raportul Curții de Conturi Teleorman se mai artă că ”în exercițiul financial al anului 2015, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, pentru un număr de 26 de cazuri, a raportat și încasat necuvenit de la Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Teleorman atât serviciile medicale prestate în regim de spitalizare de zi cât și serviciile medicale prestate în regim de spitalizare continuă. Astfel, spun inspectorii pacienții respectivi se regăsesc internați și în spitalizarea de zi cât și în spitalizarea continuă, fiind de fapt o decontare dublă a serviciilor medicale pe caz rezolvat.