SEMNAL EDITORIAL / MONOGRAFIE DESPRE TREI SATE DIN ZONA BOTOROAGA

Recent a ieşit de sub tipar lucrarea „Monografia satelor Târnava, Valea Cireşului şi Tunari – Teleorman”, apărută la Editura TIPARG din Piteşti. Autor este neobositul om de carte Ion Al.Stănescu, care de-a lungul anilor a realizat, de asemenea, monografiile mai multor aşezări rurale din zona de sud a ţării. Dar, de data aceasta, fostul profesor, astăzi pensionar, mărturiseşte că, dincolo de munca de documentare de pe parcursul unui deceniu, resortul unui astfel de proiect este şi de ordin sentimental.

Ampla monografie (350 de pagini în format mare) este structurată pe trei părţi, după numele satelor cuprinse în studiul complex. Apoi, pentru fiecare dintre aceste localităţi  (componente ale comunei Botoroaga) informaţiile sunt sistematizate pe mai multe capitole privind cadrul fizico-geografic, descoperirile arheologice, istoricul satelor, evoluţia împărţirii administrativ-teritoriale, dinamica populaţiei, participarea locuitorilor la evenimente istorice din secolele XIX-XX, agricultura, etnografia sau folclorul. Târnava şi Tunari sunt aşezate pe valea râului Câlniştea, iar satul Valea Cireşului se află pe valea pârâului Cenuşar, după cum se arată în monografie. Nu lipsesc din lucrare şcoala, biserica şi slujitorii ei, dar şi personalităţi reprezentative ale satelor, informaţii bazate pe consultarea documentelor din arhive (atâtea câte s-au găsit) şi mărturiile unor bătrâni şi intelectuali din aceste localităţi. Un bogat material fotografic strâns de-a lungul anilor şi extrase din acte şi alte documente de epocă sunt folosite pe parcursul capitolelor respective.

Investigarea profundă şi complexă în toate domeniile vieţii materiale şi spirituale s-a soldat cu o lucrare ce poate constitui un instrument de primă necesitate, atât în procesul educării tinerei generaţii, cât şi în activitatea autorităţilor locale. Autorul crede că, în general,  „monografiile, prin tematica variată, sunt ca nişte enciclopedii care ne ajută să aflăm cine suntem, de unde venim şi încotro de îndreptăm”. Apariţia unei asemenea cărţi nu poate trimite decât la adevărul rostit de Nicolae Iorga că “istoria unei naţiuni nu va fi completă decât atunci când şi ultimul cătun va avea consemnată istoria sa”.

Din păcate, în Teleorman mai există multe aşezări rurale care nu au o monografie tipărită, poate şi pentru faptul că sunt destul de puţini autorii “molipsiţi” de acest gen de scriere. Însă, asemenea cărţi-document ar trebui să se bucure şi de o mai mare susţinere din partea autorităţilor din mediul sătesc.

Ion Al.Stănescu, specializat în filologie şi biblioteconomie, a realizat de-a lungul anilor mai multe lucrări complexe, din care amintim “Dicţionarul oamenilor de cultură, artă şi ştiinţă din judeţul Teleorman”, “Scriitori teleormăneni în viaţă-Antologie”, “Roata de Jos – străveche aşezare din Ţara Vlahilor”,  “Antoneşti-satul de pe Tinoasa”, “File de istorie – Botoroaga”, “Monografia localităţii Călineşti”, “Monografia satelor Copăceanca şi Mariţa” etc.

ŞTEFAN STAN