SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

Încă o ,,Săptămână Altfel”, de data asta la Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”, s-a încheiat cu succes, raporturile finale realizate de dascălii şcolii noastre semănând curiozitate, bucurie, ingeniozitate şi cultură într-un schimb bilateral, inteligenţa emoţională fiind dobândită cu fiecare activitate parcursă, de fiecare în parte.
Proiectul şi-a propus activităţi de educaţie formală şi informală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară, crearea unei motivaţii optime pentru activitatea şcolară, implicarea familiei în activităţile extraşcolare, facilitatea integrării şcolii în comunitate, crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare, activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi de autonomie personală, stimularea creativităţii şi adaptarea la orice condiţii de lucru.
Activităţile derulate au fost diverse, multiple şi voi aminti câteva la care am şi participat personal.

-Prezentare Power Point-Fenomen Bullying,
-Să cunoaştem mediul înconjurător-Pădurea Vedea
-Promovarea identităţii naţionale-Vizită la Muzeul Judeţean
-Prezentare Power Point-Centenarul Marii Uniri-în şcoală
-Creaţii plastice ,,altfel” pentru promovarea imaginii şcolii

Implicaţi în proiect au fost elevii, profesorii, parinţii, alte persoane din comunitatea locală.
Obiectivele noastre au fost: promovarea indentităţii naţionale, aniversarea Centenarului Marii Uniri, cultivarea unor modele autentice ale societăţii româneşti, cultivarea sensibilităţii şi a gustului estetic, educarea în spiritul valorilor culturale româneşti, sensibilizarea elevilor în dobândirea unei atitudini faţă de istoria naţională, conştientizarea importanţei protejării naturii, informarea şi prevenirea fenomenului Bullying.
Platon definea educaţia ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel considera că „educaţia trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.
Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naştere, natura înzestrează copilul numai cu „seminţele ştiinţei, ale moralităţii şi religiozităţii”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educaţie. Rezultă că în concepţia sa, educaţia este o activitate de stimulare a acestor „seminţe”, şi implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este educat”.
Aristotel spunea că ,, Cei care educă  copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţa; de aceea, pe lângă viaţă, daruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i!”

Prof. Ed. Plastică,
Purcărea Cristiana-Mihaela