Oportunităţi de angajare. 242 locuri de muncă vacante, la nivelul judeţului Teleorman

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în această perioadă 242 locuri de muncă vacante, din care 3 pentru persoanele cu studii superioare, 58 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 59 pentru persoanele cu studii liceale, 47 pentru persoanele cu studii gimnaziale, 26 posturi se adresează persoanelor fara studii, 1 post pentru studii postliceale iar 48 posturi sunt pentru ucenici – confectioner-asamblor articole din textile.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, specialist in achizitii, functionar administrativ, asistent farmacist, designer grafica, expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta, operator ghiseu banca, factor postal, oficiant posta telegrame, electrician de întreţinere şi reparaţii, electromecanic, operator la prepararea produselor lactate, operator presa de transfer termic, operator receptie, tehnician in securitate si sanatate munca, vanzator, lucrător comercial, zidar, sculer-matriter, conducator auto transport rutier de marfuri, maistru mecanic, confectioner-asamblor articole din textile, muncitor necalificat in industria confectiilor, manipulant marfuri, muncitor necalificat, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agenţiilor economici  că au obligaţia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificată şi completată, să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de muncă vacante, agenţii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agenţiilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 şi e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situaţia în care agenţii economici au ocupat locurile de muncă declarate vacante, au obligaţia să anunţe ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact menţionate mai sus.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi între orele 8.00-16.30 ( in perioada 06.01.2020 – 23.01.2020 intre orele 8.00-17.30) şi vineri între orele 8.00-14.00, Agenţiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu .

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TELEORMAN