O REVISTĂ UNICAT ÎN PEISAJUL MEDIATIC ACTUAL


Primul număr din acest an al revistei editată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România a apărut recent în condiţii grafice excelente. Editura UZP, care mai păstoreşte publicaţiile Cronica timpului şi Certitudinea, confirmă astfel drumul ascendent pe care se află uniunea. Sigura, în ţara noastră sunt constituite mai multe filiale, pe criterii geografice, Teleormanul neavând, deocamdată, numărul de membri  necesar. Cele mai multe pagini sunt dedicate Galei Premiilor UZPR pe anul 2019, cunoscutul publicist Ion Andreiţă dechizând TOP-ul. Ştiri din diverse zone ale ţării confirmă faptul că breasla noastră are oameni extraordinar de valoroşi, instituirea Zilei Ziaristului fiind o altă reuşită a conducerii uniunii. (Păcat că în Teleorman mai tinerii mai colegi nu au înţeles ce mult ar conta marcarea unui asemenea eveniment într-un cadru festiv intim. Poate aşa vom face un front comun în faţa ignorării tendinţelor de minimalizare a istoriei naţionale, stâlcirii limbii române şi a lipsei de reacţie la atacurile insiduoase împotriva unor mari personalităţi  culturale.

ŞTEFAN STAN