NOTE DE LECTURĂ / VOCAŢIA SCRISULUI LA CAMELIA CARACALEANU

Într-una din zilele trecute, am avut surpriza să primesc o carte cu o greutate de aproximativ două (!) kilograme şi peste 1.400 de pagini. Intitulată ”Torente (Cartea Cărţilor)”, poartă semnătura Camelia Popa Caracaleanu, născută la Turnu Măgurele. Un autograf măgulitor cuprinde cuvintele: “Maestrului Ştefan Stan, jurnalist de elită, felicitări cu ocazia investirii cu nobilul titlu de Cetăţean de Onoare al Municipiului Alexandria. Cu aleasă stimă şi profundă recunoştinţă”.

Mărturisesc că m-a pus pe gânduri remarca „recunoştinţă”, dar apoi mi-am amintit de întâlnirea noastră în biroul meu de corespondent la Radio România Actualităţi. Sunt mulţi ani de când i-am prezentat un volum de versuri – ”Albastrele ninsori” – care, dacă nu mă înşel, reprezintă debutul său editorial. Au urmat şi alte cărţi, la fiecare apariţie având grijă să-mi aducă în atenţie versuri caracterizate de specialişti ca reuşite în ceea ce priveşte transpunerea trăirilor în confesiuni reţinute, învăluite în mister, cu nelinişti şi aşteptări. Scriitorul Florin Burtan remarcă în prefaţă faptul că fosta profesoară de limba şi literatura română ”aşterne (în „Albastrele ninsori”), blând şi muzical, în pridvorul simţirii noastre însetate de adevăr şi lumină, versuri despre curgerea timpului – una dintre obsesiile fundamentale ale poeţilor”. La rândul său, academicianul Gabriel Ţepelea crede că ”versurile, situate în zona purităţii metaforice, deosebit de sugestive şi extrem de concentrate, sunt de o rară sensibilitate”. În opinia sa, sunt evidenţiate astfel ”vocaţia lirică şi împlinirea de poet”. Un alt creator literar cu experienţă, Florea Miu, teleormănean ajuns în Cetatea Băniei, consideră că ”vocaţiei lirice i se adaugă cea estetică, fapt care fixează reperele unei conştiinţe creatoare (…)”.

Practic, ”Torente” este alcătuit din ”Albastrele ninsori”, ”Pulberi de stele”, ”Lumina în amurg”, ”Cuib de lumină”, ”Cu stelele-n palmă”, ”Lacrimi de stea”, ”Miracol”, ”Constelaţia lirei”, ”Preludii”, ”Floare de colţ”, ”Reverie”, ”Flautul amurgului”, ”Armonii selenare”, ”Sub aripa timpului”, ”Simfonii”, ”Florile gândului”, ”Rapsodii”, ”Incantaţii”, ”Arcade”, ”Şoptirile toamnei”, ”Arpegii”, ”Arcaşul timpului”, ”La porţile luminii”. De remarcat şi aplecarea spre studierea folclorului muntenesc, teza sa de doctorat având ca temă ”Transfigurarea fondului folcloric în nuvelele lui Gala Galaction”. Fiind un inventar bibliografic, ”Torente” are în partea de final multe fotografii (inclusiv de familie), texte culese din presa locală şi naţională, aprecieri din partea unor critici, scriitori şi ziarişti, alte dovezi de preţuire legate de activitatea educativă cu elevii.

ŞTEFAN STAN