La Școala Gimnazială Nr. 2 Perii-Broșteni, Cercul pedagogic al învățătorilor, un valoros și util schimb de experiență

De curând, la Școala Gimnazială Nr. 2 Perii-Broșteni, din comuna Olteni, a avut loc cercul pedagogic al învățătorilor, de la clasa a II-a, din zona municipiului Alexandria, planificat pentru primul semestru al anului școlar 2017-2018, având ca temă de dezbatere „Strategii didactice particulare ariei curriculare Limbă și comunicare”.

După primirea călduroasă a membrilor cercului, vizitarea școlii și prezentarea programului de desfășurare a activității, prof. Ionela-Florentina Ologeanu, director al unității de învățământ, a făcut o scurtă prezentare a localității și a rețelei școlare.

Având ca deviză „O școală pentru toți copiii”, unitatea școlară de la Perii-Broșteni constituie un mediu educațional corespunzător nevoilor de formare ale copiilor din această comunitate.

Potrivit celor spuse de conducerea unității școlare, școala de aici este locul unde toți elevii își definesc și dezvoltă personalitatea, părinții sunt parteneri activi în educarea copiilor, iar cadrele didactice dirijează cu responsabilitate procesul instructiv-educativ.

Activitățile propuse în cadrul cercului au constat într-o lecție demonstrativă transdisciplinară la Comunicare în limba română, la clasa a II-a, având ca temă „Toamna mândră, darnică!”, propunător fiind prof. înv. primar, Violeta Pucă, urmată de prezentarea referatului metodico-științific cu titlul „Tehnici pentru stimularea creativității prin activitățile transdisciplinare”, susținut de Paula Achim, prof. înv. primar, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria.

Întreaga activitate metodică s-a derulat sub directa îndrumare a prof. înv. primar, Mirela Măldăeanu de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Alexandria, responsabil și coordonator al cercului pedagogic.

Pe tot parcursul activității demonstrative transdisciplinare desfășurate, pentru realizarea competențelor specifice și a competențelor operaționale (cognitive, afective, psiho-motorii) prevăzute s-a apelat cu deosebit tact pedagogic la diverse metode interactive centrate pe elev, cum ar fi: brainstormingul, ciorchinele, turul galeriei, problematizarea, fișele de lucru.

Noile metode și procedee activ-participative aplicate, ca și bogatul material didactic folosit au solicitat permanent elevii și au permis incursiuni în toate disciplinele vizate (Comunicare în limba română, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare, Dezvoltare personală).

Pentru a realiza chipul toamnei, cel mai bogat și minunat anotimp al anului, așa cum apare el din punctul de vedere al mai multor discipline din învățământ, elevii sunt împărțiți pe trei grupe, fiecare având un nume sugestiv: Echipa frunzelor ruginiii, Echipa păsărilor călătoare, Echipa fructelor de toamnă. Captarea atenției și buna dirijare a învățării active, realizate cu succes de învățătoarea clasei, au făcut pe copii să asimileze ușor noile cunoștințe și să participe la lecție cu plăcere.

Elevii care au dat cele mai frumoase răspunsuri au primit diplome, iar „Zâna Toamnei” (o fetiță) a împărțit tuturor elevilor fructe de toamnă.

În completarea activității metodice, referatul prezentat, destul de bogat și bine documentat, a dat posibilitatea participanților să realizeze un larg schimb de opinii cu privire la importanța tehnicilor și strategiilor de stimulare a creativității prin lecțiile transdisciplinare. Intervențiile unor colegi și dezbaterile purtate au particularizat tema abordată, drept un valoros și util schimb de experiență.

În final, responsabila cercului, Mirela Măldăeanu, a apreciat calitatea lecției demonstrative și a referatului susținut, aducând felicitări și mulțumiri echipei manageriale a școlii, celorlalte cadre didactice pentru buna organizare și reușita acestei activitați metodico-științifice, menită să ducă la îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare din învățământul primar.

Leon Armeanca