La Grădiniţa cu program prelungit “Ion Creangă” Alexandria, Cercul pedagogic al consilierilor educativi 

Sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi a Casei Corpului Didactic, recent, profesorii-consilieri educativi de la şcolile gimnaziale din zona municipiului Alexandria s-au întrunit în cadrul cercului pedagogic de pe semestrul întâi,din anul şcolar 2017-2018, la Grădiniţa cu program prelungit “Ion Creanga”, structura Grădiniţa cu program prelungit nr.10 Alexandria, pentru a dezbate tema:”Importanţa activităţilor extraşcolare în educaţia copiilor- modele de buna practică”,din aria curriculară “Consiliere si orientare”.

Întreaga activitate metodico-educativă s-a desfasurat într-o sală special amenajată, sub supravegherea şi coordonarea prof. Cristina Dobrica, de la Şcoala Gimnazială “Stefan cel Mare” Alexandria, responsabil al cercului pedagogic.

După o calduroasă primire a  oaspeţilor şi vizitarea de către aceştia a modernei grădiniţe cu program prelungit, o clădire bine îngrijită şi gospodarită, potrivit programului în desfăşurare a acţiunii propuse, prof. Alina Florina Ogrinja, director al instituţiei şcolare, a făcut o scurtă prezentare a grădiniţei, unde sunt cuprinşi copii cu vârste între 3-6 ani.

În prezent, unitatea este dotată cu toate cele necesare realizarii unui învăţământ de calitate, dispunand de săli corespunzatoare pentru bunul mers al procesului instructiv-educativ, mobilier şi material didactic adecvat vârstei copiilor, calculatoare, utilităţi de strictă necesitate.

Unitatea dispune de cabinet medical, 6 dormitoare, săli de mese, bloc alimentar, bucătarie şi spălatorie, sala de sport.

Cele 22 de cadre didactice angajate aici, ce se perfecţionează continuu şi care învaţă aproape 293 de preşcolari înscrişi, repartizaţi pe 11 grupe (mica,mijlocie si mare), se străduie să asigure accesul la o educaţie complexa şi echilibrată, pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, aparteneţa etnică sau religioasă.

Pentru asigurarea reuşitei şcolare, majoritatea educatoarelor acordă atenţie consilierii părinţilor, menţinând permanent colaborarea cu familiile preşcolarilor

Activităţile oferite de gradiniţă antrenează permanent preşcolarii, prin experienţele de învăţare, în mai multe domenii experienţiale (domeniul estetic şi creative, domeniul om si societate, domeniul limbă şi comunicare, domeniul ştiinţe, domeniul psiho-motric.)

Oprindu-ne asupra temei dezbătute la acestă întâlnire a cadrelor didactice, prof.inv.preşcolar Monica Mihaela Bescu, consiler educativ la Grădiniţa “Ion Creanga”, a făcut o prezentare Power Point cu privire la “Rolul şi importanţa activităţilor extraşcolare în educaţia copiilor”, urmată de o prezentare Power Point a Grădiniţei cu P.P. “Ion Creangă”, având ca structură arondată Grădiniţa cu P.P. nr.10 Alexandria.

În cadrul discuţiilor purtate pe această tema a reieşit faptul că activităţile extraşcolare trebuie desfăşurate în colaborare cu instituţii partenere în educaţie, cu părinţii, respectând nevoile preşcolarilor, dar şi propunerile şi dorinţele acestora.

În învăţământul preprimar, primar şi chiar gimnazial, activităţiile extracurriculare (serbări şi concursuri şcolare, vizite şi excursii, campanii umanitare şi ecologice etc.) vin în ajutorul afirmării şi formării personalităţii copiilor.

Potrivit celor spuse de Cristina Dobrică, responsabil al cercului, activitatea extraşcolară este o component educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie sa-i acorde atenţie, adoptând o atitudine creatoare, în modul de realizare a activităţii educative, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a celor mici. Diversitatea activităţilor extracurriculare oferite creste interesul copiilor pentru grădiniţă, pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.

Făcându-se aprecieri pozitive asupra activiăţii asistate, s-a subliniat necesitatea de a modifica mai mult modul de gandire, evitandu-se critica in astfel de activitati organizate,iar elevii sa fie incurajati spre realizarea unui feedback pozitiv.

S-au adus mulţumiri şi felicitări echipei manageriale a grădiniţei, celorlalte cadre didactice, pentru buna organizare şi reusita acestei acţiuni educative.

În completarea activităţii, ziua, fecunda şi intructiv-educativa, s-a încheiat cu un frumos şi bogat program artistic susţinut de preşcolarii grădiniţei, un program compus din colinde şi poezii de Crăciun, dansuri populare şi dansuri moderne.

Pentru oamenii şcolii, demn de reţinut este deviza grădiniţei: ”Educaţi copilul în aşa fel încât să poţi privi cu seninatate, cu siguranţă şi fără teamă în ochii adultului de mâine”.

Leon Armeanca