LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ, DOUĂ ZILE DE SĂRBĂTOARE A CĂRŢII

Într-o perioadă în care răuvoitorii cu „ochelari de tablă” consideră Teleormanul un judeţ unde lipsesc evenimentele din sfera spiritualităţii, harnicul colectiv al Bibliotecii Judeţene Marin Preda din Alexandria a iniţiat timp de două zile (1-2 noiembrie) o suită bogată de manifestări culturale. La această amplă sărbătoare a cărţii, în principal, care a purtat genericul „Zilele Bibliotecii Judeţene”, ediţia a XX-a, au venit scriitori şi critici literari, editori, publicişti, bibliotecari, ziarişti şi utilizatori ai serviciilor oferite de cea mai mare instituţie cu un astfel de profil. De asemenea, au participat reprezentanţi din fruntea autorităţilor judeţene şi locale, ai altor instituţii culturale din Teleorman, ai ANBPR şi manageri de biblioteci din ţară.

Viorel Fota, şeful bibliotecii care poartă numele marelui prozator teleormănean  Marin Preda, în calitate de moderator, a dat tonul acţiunilor din programul complex prin lansarea volumului „Zece poeţi – o sută de poezii”, o carte coordonată de redactorul şef  al revistei culturale „Caligraf” – Florea Burtan şi apărută cu sprijinul Filialei Bucureşti de Poezie a Uniunii Scriitorilor din România la Editura „Neuma” din Cluj-Napoca. Practic, este o antologie prin care „Teleormanul literar” întâmpină Centenarul Marii Uniri, autorii reuniţi aici omagiind astfel măreţul eveniment istoric.

Cum apropierea de un sfârşit de an prilejuieşte decernarea premiilor revistei culturale „Caligraf”, un juriu condus de scriitorul Horia Gârbea, membru al Consiliului USR, a stabilit laureaţii din 2018. Premiile au ajuns la Nicoleta Milea (poezie), Ana Dobre-Pelin (proză), Andrea H.Hedeş (critică literară), Ştefan Stan (publicistică) şi Teo Şerbănescu (artă plastică). Biblioteca Judeţeană a premiat, de asemenea, doi dintre creatorii teleormăneni cu experienţe literare deosebite, Florea Burtan şi Stan V.Cristea. În acest context se înscrie şi răsplătirea unor colaboratori statornici ai Bibliotecii Judeţene, prin acordarea de diplome pentru anul 2018. Pe lista lor s-au aflat Elena Popa, Aurelia Bărbuţ, Pavel Mirea, Ştefan Nedelcuţă-Apope şi Ştefan Stan.

Într-o ordine cronologică privind tematica, un loc important a fost ocupat de manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri. „Femeile Centenarului”, ”1918 în Teleorman”, ”Mesaj pentru viitor”, ”Scriitori teleormăneni – eroi în Primul Război Mondial”, ”Jurnalul de război al teleormăneanului Ion Dumitru”, ”Pagubele suferite de economia Teleormanului în timpul Primului Război Mondial” s-au aflat între evenimentele de acest fel.

Nu puţine au fost cărţile lansate pe parcursul celor două zile. Mai întâi volumul de proză „Eu şi celălalt” de Ana Dobre-Pelin, apoi „Torţe” şi „Obârşii” de Ilie Comăniţa şi „Teleorman -nume intrate în istoria militară românească” de Viorel Ciobanu şi Constantin Ucrain. De asemenea, avanpremiera editorială „Ipostazele spiritului creator” de Ştefan Vida Marinescu şi din nou lansările pentru ”Un român participant la Odiseea Cernobâlului” de Gheorghe Ierini, „Vers de dor  şi nostalgii” şi „Poezii pentru copii” de Maria Ionescu au fost cuprinse în agenda bogată. Alături de finala judeţeană a concursului de lectură „Bătălia cărţilor” şi de prezentarea ofertelor unor edituri, cum ar fi „Niculescu”, ”Diana Press” şi „Quadrat”.

De un interes deosebit s-au bucurat atelierele profesionale ale bibliotecarilor, schimbul de opinii şi idei vizând diversificarea serviciilor pentru utilizatori. Numeroase au fost şi expoziţiile  organizate aici: „”Marea Unire”, ”Monografii teleormănene”, ”Incursiune într-un univers cultural-literar”, ”Scriitori teleormăneni”, ”File de istorie”, ”Maşini de pompieri”, ”Magia culorii”, ”Costume populare”, ”Flori şi culori”. Fireşte, sărbătoarea cărţii a inclus şi momente artistice, susţinute de Ansamblul „Burnasul” al Centrului Cultural Teleorman, Asociaţia „Dai o şansă” din Alexandria, elevi de la Şcoala Gimnazială Vităneşti şi de o formaţie muzicală care a reprezentat Palatul Copiilor din reşedinţa judeţului.

Ca o concluzie la tot ceea ce s-a întâmplat la Alexandria, să consemnăm promisiunea managerului Viorel Fota de a organiza asemenea manifestări şi în viitor, pentru a duce mai departe prestigiul acestei instituţii care constituie un activ centru de cultură şi informare. Este normal ( nu-i aşa ?) un astfel de proiect, în condiţiile în care cărţile reprezintă pilonii pe care sunt aşezate cultura şi educaţia unui neam…

ŞTEFAN STAN