ITM Teleorman: 22 de firme, cu activităţi în domeniul construcţiilor, sancţionate de inspectorii în muncă

Potrivit ITM Teleorman, în perioada iulie – octombrie 2019, instituţia a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control în  domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii și lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42 și 43 – privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime specifice în domeniul construcțiilor.

Obiectivele acestei  acțiuni sunt: creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime; încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor implicați în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcțiilor; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Mijloace de atingere a obiectivelor:

– Prin informare privind riscurile de cădere de la înălțime și participarea la dezbateri în  cadrul  I.T.M. Teleorman.

– Sesiuni de conștientizare organizate la nivelul I.T.M. Teleorman, cu angajatorii și  lucrătorii  din domeniul construcțiilor.

– Activități de control pentru verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și verificarea utilizării în condiții de securitate a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții.

– Activități de control pentru verificarea în teren a realizării măsurilor dispuse în controalele efectuate.

 Cu ocazia acestei acțiuni I.T.M. Teleorman a efectuat controale la un număr de 22 de angajatori. Au fost dispuse 44 de măsuri de remediere, fiind sancționați 22 angajatori, respectiv 40 de avertismente și 4 amenzi în valoare de 28.000 de  lei.

Următoarea etapă va cuprinde verificarea realizării măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor.

Infotr.ro