ISU Teleorman continuă Campania de recrutare a voluntarilor „Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman continuă campania de recrutare a voluntarilor – „Salvator din pasiune”.

Demersul are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializat în sprijinul acordat comunităţilor pe timpul situaţiilor de urgenţă, dar şi pentru prevenirea lor. În perioada activităţii desfăşurate în cadrul inspectoratului, voluntarii vor dobândi cunoştinţele necesare acordării primului ajutor medical de urgenţă, vor urma cursuri de specializare în cadrul centrelor de formare ale I.G.S.U., iar ulterior vor încadra autospecialele SMURD alături de pompierii profesionişti.

De asemenea, voluntarii vor fi implicați în activitățile desfășurate de serviciile profesioniste pentru situații de urgență, astfel:

– participarea la promovarea campaniilor de conștientizare a populației derulate la nivelul I.G.S.U. prin distribuirea de ghiduri și pliante;

– participarea la activități de instruire și educare preventivă a populației;

– completarea echipajelor de intervenție la misiunile de asigurare a măsurilor specifice din competență, fără grad ridicat de risc;

– sprijin în activități de promovare a instituției, pe timpul organizării activităților de tip Porți Deschise sau Sărbătorirea Zilelor Armei.

Proiectul intitulat „Salvator din pasiune”, este structurat în trei etape ce presupun recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analiza dosarelor şi  încheierea contractelor de voluntariat.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori  sunt următoarele:

  • vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
  • apt din punct de vedere medical;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală  şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Activitatea de recrutare (primire candidați, furnizarea cererilor de înscriere și a acordurilor parentale doritorilor, primirea dosarelor candidaților, verificarea și analiza acestora) se va face la sediul ISU „A. D. Ghica” Teleorman (adresa: Str. Carpati, nr. 7, Alexandria).

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe pagina de internet a inspectoratului www.isuteleorman.ro sau de la mr. Frunzaru George – Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, tel. 0247/311113, int. 27111.