Investiţii de anvergură în comunele Orbeasca şi Vităneşti pentru înlăturarea sau limitarea efectelor inundaţiilor

Având în vedere efectele deosebite generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase înregistrate în perioada 24-25 iunie 2019 la nivelul comunelor Orbeasca şi Vităneşti şi a faptului că, în ultimii ani, la nivelul acestor comune s-au înregistrat în mod repetat astfel de efecte în urma căderilor masive de precipitaţii, ieri, ora 12:00, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman (CJSU) s-a întrunit în şedinţă extraordinară în vederea aprobării necesităţii efectuării lucrărilor care să contribuie la înlăturarea/limitarea acestor pagube.

În Hotărârea Prefectului, în calitate de preşedinte al C.J.S.U. Teleorman, s-a aprobat necesitatea efectuării următoarelor lucrări, conform solicitărilor cuprinse în Hotărârile CLSU Vităneşti şi Orbeasca:

A.  COMUNA ORBEASCA:

  • două subtraversări pe DJ 504, care să asigure preluarea întregii cantităţi de apă pluvială care se deversează de pe versanţii/terenurile agricole din partea de vest a satului Lăceni;
  • un canal colector de la DJ 504 şi până la râul Teleormanul care să preia o cantitate cât mai mare de apă pluvială şi să asigure deversarea acesteia în râul Teleormanul.

B.  COMUNA VITĂNEŞTI

  • mărirea capacităţii subtraversării în intersecţia DJ 506 cu DJ 506A;
  • mărirea capacităţii şanţurilor de scurgere din intersecţia DJ 506 cu DJ 506A şi betonarea acestora pe o lungime de aproximativ 400 ml;
  • repoziţionare subtraversare DJ 506 zona SMA Vităneşti;
  • amenajare şi betonare şanţ scurgere în vederea evacuării mai rapide a apelor pluviale către emisarul natural, pe DS 712 în continuarea suvtraversării prevăzute la pct.c;
  • betonarea şanţurilor şi mărirea capacităţii de preluare a acestora pe ambele sensuri, din zona Grădiniţa Vităneşti până la fostul SMA şi pe partea dreaptă până la şanţul de scurgere către emisarul natural;
  • amenajarea de canale colectoare pentru apele care vin din câmp către gospodăriile cetăţenilor, în partea de est a satului Vităneşti, pe o lungime de aproximativ 1 km şi în satul Purani pe aceeaşi parte în zona bisericii pe o lungime de aproximativ 600 m.