Interpretul de muzică populară Florin Ologeanu – cinci decenii de carieră artistică

Interpretul teleormănean de muzică populară Florin Ologeanu a împlinit 50 de ani de activitate artistică. Debutul său a avut loc la prima ediţie a Festivalului-concurs „Pe deal la Teleormănel” (1968). De-a lungul anilor a participat la numeroase concursuri, emisiuni de radio şi televiziune, spectacole diverse etc., din anul 1990 fiind încadrat la Ansamblul de cântece şi dansuri „Burnasul” din Alexandria şi apoi la Centrul Cultural Teleorman. Aşa cum mărturiseşte îndrăgitul solist, repertoriul personal cuprinde circa o sută de cântece, în care predomină cele de dragoste, reprezentative pentru zona etno-folclorică teleormăneană. Printr-o manieră tradiţională de interpretare, el a pus în valoare creaţii ce evidenţiază un temperament meditativ, viu şi duios.

De o modestie rar întâlnită, Florin Ologeanu a reuşit în timp să-şi găsească un loc aparte între slujitorii cântecului popular, şi aceasta numai prin trudă şi talent, după cum aprecia în urmă cu două decenii cunoscuta realizatoare de emisiuni Radio şi TV, etnomuzicologul Eugenia Florea.

ŞTEFAN STAN