În atenţia ABSOLVENȚILOR promoţiei 2019! Tinerii pot primi indemnizaţia de 250 de lei, timp de şase luni

Î

Absolventii promotia 2019 pot solicita indemnizaţie de şomaj daca sunt înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Teleorman într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire şi dacă:

 • nu au reuşit să se încadreze în muncă:
 • nu au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii;
 • nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj este în cuantum de 250 de lei şi se acordă pe o perioadă de şase luni.

Termenul de 60 de zile se calculează astfel:

 • fie începând cu data absolvirii studiilor, dacă această dată este menţionată în mod expres pe actul/documentul de absolvire eliberat de instituţia de învăţământ;
 • fie începând cu data de 1 a lunii următoare celei înscrise în actul/documentul de absolvire, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii/ susținerea examenului de licență pentru înregistrare la A.J.O.F.M. Teleorman pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj este termen de decădere din drepturi.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților financiare (primă de insertie, primă de relocare și prime de mobilitate) acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agențiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

 • BI / CI – original şi copie;
 • Certificate de naştere, căsătorie în original şi copie;
 • Act de studii sau adeverinţă – original şi copie (în cazul absolvenţilor de liceu – certificate de absolvire, specificată data absolvirii);
 • Adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;
 • Dosar plic.

Pentru informaţii suplimentare, angajatorii interesaţi se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman, la telefon 0247/310155 sau la adresa de e-mail ajofm@tr.anofm.ro.