GESTURI DE CARITATE LA C.A.R.P. ALEXANDRIA. 1.202 pensionari au primit ajutoare nerambursabile de aproximativ 900 de milioane de lei vechi

Majoritatea persoanele de vârsta a treia fac parte din categoria socială cea mai vulnerabilă la capitolul financiar. Pentru a face faţă nevoilor băneşti, ce se înscriu sub semnul urgenţei, o bună parte dintre vârstnici s-au reunit în organizaţii obşteşti, non guvernamentale, non-profit, cu personalitate juridică, având drept scop protecţia socială şi întrajutorarea mutuală. O asemenea asociaţie este şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, înfiinţat în urmă cu 65 de ani, ce are un istoric interesant şi care, la sfârşitul lunii octombrie 2017, avea în evidenţă 11.665 membrii, rândurile sale crescând constant lună de lună. Încă de la constituire – la 27 mai 1952 – în statutul său asociaţia a avut în vedere, pe lângă menirea principală: acordarea de împrumuturi rambursabile şi ajutoare nerambursabile cu scop de caritate.

O asemenea activitate, de întrajutorare, de care beneficiază tot mai mulţi membrii, are loc an de an. Un exemplu edificator ! Începută încă din perioada premergătoare sărbătorilor de Paşte – când s-au distribuit ajutoare la peste 800 de persoane, zilele trecute s-a continuat această acţiune atât la sediul din Alexandria cât şi în rândul membrilor cu pensii mici din comuna Plosca. În această aşezare Teleormăneană au fost prezenţi dna. ing. Gherghina Drăguşin, vicepreşedinte al C.A.R.P. Alexandria, dl. Alexandru Ţăranu, preşedinte al Comisiei de Cenzori şi dna Floricică Constanţa, casier zonal Plosca. De evidenţiat este faptul că, pe lângă acordarea unor sume de bani nerambursabile (70 lei) unor persoane cu pensii la limita subzistenţei (până în maximum 650 lei), a constituit şi o întâlnire de suflet, locul reuniunii fiind  căminul cultural din localitate.

Contactul Consiliului Director cu membrii din teritoriu a fost benefic de ambele părţi. Sătenii, sensibili la suferinţa celor din jur,  au apreciat grija conducerii asociaţiei pentru cei cu probleme speciale de sănătate. În mod concret: s-au procurat şi  oferit spre folosinţă, scaune rulante unor oameni ai locului cu probleme locomotorii.

Oamenii au aflat că activitatea de întrajutorare are un caracter amplu. Doamna Gherghina Drăguşin a precizat că, până în luna octombrie, au fost acordate ajutoare ocazionale nerambursabile la 1.202 persoane, în sumă totală de 88.480 lei – acţiunea continuând să se deruleze până în decembrie. Pe lângă aceste ajutoare, C.A.R.P. Alexandria, a acordat sume de bani vârstnicilor aflaţi în situaţii grave legate de sănătate.

S-a amintit şi faptul că în cele 10 luni care au trecut din acest an, un număr de 404 persoane, care au fost la tratament în staţiuni baleno-climaterice, au primit ajutoare în valoare totală de 24.240 lei iar numărul acestora va creşte până la sfârşitul anului. Şi în 2017 Consiliul Director a fost alături de familiile celor 249 de membrii care au decedat în acest an, ajutoarele distribuit totalizând suma de 161.340 lei. În aceste momente triste asociaţia vine şi cu o altă facilitate. La solicitarea familiei achitând o sumă modică, chiar gratuit în situaţii speciale, este asigurat transportul celui decedat la cimitir cu un autovehiculul special – carul mortuar, care există din dotarea asociaţiei.

După prezentarea aspectelor amintite, care fac parte din viaţă, dna vicepreşedinte Drăguşin, a încheiat această întâlnire într-o notă optimistă. A adresat un apel către membrii C.A.R.P. Alexandria din Plosca, să transmită rudelor şi prietenilor că asociaţia îi primeşte cu braţele deschise în rândurile ei, unde se vor bucura de toate avantajele conform statutului.

CONSTANTIN DRAGNEA