Firmele care angajează tineri cu risc de marginalizare socială pot primi de la stat până la 1.000 de lei pe lună

Angajatorii care încadreaza tineri cu risc de marginalizare socială pot beneficia de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  1. a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
  2. b) are dizabilitati;
  3. c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
  4. d) are copii in intretinere;
  5. e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  6. f) este victima a traficului de persoane.

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de insertie, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o sumă egală cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data încadrarii în munca, până la expirarea duratei contractului de solidaritate (1.000 lei).

Contractul de solidaritate se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritoriala şi tânăr pe o durata de până la 3 ani, dar nu mai putin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a implinit vârsta de 26 de ani.