Finanțele Teleorman: Campionatul European de Fotbal 2020 aduce scutiri de impozite şi taxe

În contextul pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt acordate anumite scutiri de impozite şi taxe prin derogare de la Codul fiscal, astfel:

  • Veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente, persoane juridice străine şi orice entităţi nerezidente, ca urmare a pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.
  • Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru reclama şi publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final.
  • Evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării şi desfăşurării în România a Turneului final sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Baza legală: Legea nr. 145 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 22 iunie 2018.