Finanțele Teleorman amână aplicarea sancțiunilor în cazul noilor case de marcat

Printr-un comunicat de presă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman anunță că a fost luată decizia prorogării termenelor pentru sancţionarea agenţilor economici pentru nerespectarea termenelor prevăzute de lege de a utiliza noile aparate de marcat electronice fiscale. Atfel, sancţiunea pentru nerespectarea prevederilor legii urmează să se aplice începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru contribuabilii mici.

Baza legală: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 24 mai 2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (Monitorul Oficial nr. 454 din 31 mai 2018).