Facultatea de Științe și Inginerie din cadrul Universității „Valahia” organizează Conferința „GLOBALIZATION, INNOVATION AND DEVELOPMENT. TRENDS AND PROSPECTS”

Facultatea de  Științe și Inginerie din cadrul Universităţii “Valahia” din Târgoviște sub egida CEDIMES (Centre de Developpement International et des Mouvements Economiques et Sociaux-Paris),  în parteneriat cu Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură-Croatia şi D.A.Tsenov Academy of Economics-Svishtov, Bulgaria organizează Conferinţa internaţională „GLOBALIZATION, INNOVATION AND DEVELOPMENT. TRENDS AND PROSPECTS, în perioada  16 – 17 mai 2018.

Această ediţie a conferinţei îşi propune să ofere cadrul pentru dezbateri ştiinţifice legate de noile provocări ale realităţii economice. Secţiunile conferinţei oferă tuturor participanţilor posibilitatea de a prezenta lucrări:

  • Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană
  • Administrația publică și responsabilitatea socială în context european
  • Inovare și tehnologia informației
  • Diversitate și dezvoltare locală

Toate lucrările înscrise la secţiunile conferinţei vor fi publicate în volum cu ISBN publicat sub editura Lumen și indexat în următoarele baze de date: EBSCO, ECONLIT, REPEC, CEEOL, ISI Thomson Proceedings.

Deschiderea oficială a Conferinţei internaţionale „GLOBALIZATION, INNOVATION AND DEVELOPMENT. TRENDS AND PROSPECTS” va avea loc joi, 17 mai 2018, orele 10,00, în Amfiteatrul Facultății de  Științe și Inginerie în prezenţa reprezentanţilor comunităţii academice, comunității locale şi a numeroşi invitaţi din ţară  şi străinătate

Conf.univ.dr. Ioana Panagoret

Decan – Facultatea de  Științe și Inginerie