Evaluarea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de Jandarmeria Teleorman în anul 2016

Vineri, 20 ianuarie a.c., într-un cadru festiv, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Teleorman a avut loc evaluarea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute în anul 2016.

Activitatea a fost onorată de prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale dar şi a celor din sistemul naţional de apărare, ordine şi siguranţă publică şi securitate naţională.

Din materialul prezentat de inspectorul şef – colonel Tîrlie Radian – Laurenţiu, reiese că, în anul ce tocmai a trecut, au fost executate:

125 de misiuni de asigurarea ordinii publice la manifestări cu public numeros, astfel: 6 manifestări de protest (marşuri, pichetări şi mitinguri), 75 manifestări cultural-artistice, religioase, promoţionale şi 44 manifestări sportive, pe timpul cărora au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5 100 lei;

3 319 misiuni de menţinerea ordinii publice, constituite în 5 811 patrule de jandarmi şi 2 028 patrule mixte poliţist-jandarm. Pe timpul executării acestor misiuni au fost constatate 375 infracţiuni, din care 208 de infracţiuni în misiuni executate independent şi 167 în misiuni executate în comun cu poliţia şi au fost aplicate 2 305 sancţiuni contravenţionale (1 531 amenzi şi 774 avertismente), din care 2 196 sancţiuni contravenţionale în misiuni executate independent (1 458 amenzi şi 738 avertismente) şi 109 sancţiuni contravenţionale în misiuni executate în comun cu poliţia (73 amenzi şi 36 avertismente);

623 misiuni de pază şi protecţie a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, pe timpul cărora au fost constate 3 infracţiuni cu 4 autori şi au fost aplicate 193 sancţiuni (73 avertismente scrise şi 120 amenzi contravenţionale) în valoare de 22 950 lei;

271 misiuni executate în comun cu alte instituţii, prin folosirea a 1 042 jandarmi şi având ca scop principal combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional din diverse domenii (energie electrică, pescuit şi acvacultură, mediu, silvic, inspecţia muncii, tulburarea ordinii publice etc.);

709 mandate de aducere, ca urmare a solicitărilor adresate de către instanţele de judecată şi organele de urmărire penală;

119 activităţi cu caracter preventiv, planificate şi desfăşurate la 75 de unităţi de învăţământ, 29 arene sportive şi 15 societăţi comerciale.

Domnul inspector şef a concluzionat că „rezultatele obţinute în anul 2016 sunt consecinţa adaptării permanente la provocările determinate de evoluţia tot mai accelerată a evenimentelor, la desele modificări ale situaţiilor cărora trebuie să le facem faţă şi pentru rezolvarea cărora cetăţenii aşteaptă un răspuns şi o reacţie adecvată a forţelor de ordine. Cu toate greutăţile întâmpinate, IJJ Teleorman va fi în continuare un garant al respectării regulilor de convieţuire socială şi îşi va îndeplini în mod corespunzător misiunile încredinţate”.

De asemenea, domnul inspector şef le-a transmis sincere mulţumiri tuturor invitaţilor şi a asigurat toate instituţiile cu care IJJ Teleorman cooperează în îndeplinirea misiunilor ce-i revin „că vom acţiona cu fermitate şi consecvenţă pentru valorificarea cu maximă eficienţă a potenţialului uman şi material de care dispunem pentru asigurarea climatului de ordine, stabilitate şi linişte publică, pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private”.