DUPĂ 20 DE ANI…

2362
0
Share:

În 1997 scriitorul Chivu Iulian îşi lansa cartea ,,Cultul grâului şi al pâinii la români”, carte ce a avut succes la acea vreme, stocurile fiind demult epuizate. După 20 de ani, autorul îşi lansează noua-veche carte, cu acelaşi titlu, la Centrul  Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale din Teleorman, de data aceasta ediţie îmbunătăţită, conform cu convingerile căpătate cu timpul, cum ne mărturisea autorul, conotaţiile religioase fiind evitate în primele ediţii, de exemplu.

Informaţiile sunt noi, doar interpretările diferă, astfel că,autorul recurge la asterisc pentru noile informaţii, cu adăugiri în subsolul paginii, cu fotografii noi, ,,chiupul” sau ,,batoza” fiind un utilaj vechi pe care l-a găsit cu greu în existenţa unei fotografii în peregrinările autorului spre a căuta informaţii cât mai autentice despre subiectul agrar al cărţii, subiect care ne duce cu gândul la obiceiuri şi tradiţii româneşti, viaţa la ţară, credinţa străveche, simplă şi complexă în acelaşi timp a oamenilor.

După 20 de ani, Iulian Chivu continuă lucrarea asupra cultului grâului şi a pâinii la români, cu simboluri şi interpretări filozofice. Pâinea, din vremuri precreştine, vine în întâmpinarea oaspeţilor, cei care calcă pragul unei case sunt întâmpinaţi cu pâine.  ,,Pâinea cea de toate zilele” şi ,,pâinea cea spre fiinţă”, cum frumos sunt formulate rugăciunile pe care le rostesc creştinii, ,,Tatăl nostru” fiind rugăciunea cea mai des exprimată de creştini, şi-n momente de bucurie, dar şi de mare tristeţe.

La lansare au fost prezenţi scriitorii Stan V. Cristea şi Florin Burtan care au vorbit despre lucrarea domnului Iulian Chivu în stiluri diferite, din perspective diferite. Astfel că, primul îl consideră ,,un singuratic, dar nu un insingurat!”. Vorbeşte despre pasiunea scriitorului de a face anumite cercetări teoretice apelând la argumente româneşti în etapele de cultivare a grâului, combaterea dăunătorilor, terapeutica populară, colinde româneşti, proverbe, zicători, fabule, lucrarea lui Iulian Chivu căpătând dimensiuni metafizice. Florin Burtan-poetul-îl vede pe autor ,,un poem, o baladă, o lacrimă din câmpie!” . Trecerea prin anotimpuri şi zodii, aspecte legate de pâine şi  făuritori ( pâinea de lacrimi şi bucurie-pentru nunţi, pâinea pentru morţi, pâinea cea sfântă-prescura, pâinea cea zilnică-de pus pe masă ) ne-au luminat viaţa, au devenit temelia vieţii.

Pâinea realizată din făina de grâu curat, cernut de palmele blajine ale femeii care frământă pâinea  şi o coace în ţestele străvechi, o splendidă imagine compoziţională pictată de zugravi ai tuturor vremurilor. Nevoia de pâine a provocat războaie. I-a îndestulat pe unii, iar pe alţii i-a facut să sufere. Pâinea e ,,temelia lumii, a vieţii”. Fără ea, omul dispare. El vine de milenii, va rămâne şi va popula secole.

Iulian Chivu ne întoarce acasă în pridvorul nesfârşit al pâinii, de unde izvorăşte metafora ,,Globul –Pământ- se sprijină pe grâu!”

Cadrul în care s-a desfăşurat acţiunea a fost unul plin de lumină şi culoare, tablourile copiilor de la şcolile generale Tătărăştii de Sus, Nr. 5 si ,,Ştefan cel Mare” din Alexandria fiind în armonie cu subiectul cărţii, elemente de etnografie şi folclor predominând în temele abordate de copii sub îndrumarea profesorilor de arte.

La final, un mic concurs bazat pe 3 întrebări-fulger publicului numeros, a dus la îmbunătăţirea colecţiilor personale a trei iubitori de carte, care au primit şi autograf din partea autorului, corespondentul de odinioară la ,,România liberă”.

Până la apariţia cărţii în librării, ne vom putea bucura de lecturarea ei în biblioteci.

Prof. Ed. Plastică,
Purcărea Cristiana-Mihaela

Share: