DREPT la REPLICĂ- Corina Chiriţă, manager Spitalul TBC Roşiorii de Vede

Conducerea spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede a luat cunoştinţă de conţinutul articolului cu titlul „Revoltă la spitalul TBC Roşiori. Angajaţii spun ca nu şi-au primit salariile deoarece managerul Corina Chiriţă a fost la… un chef!”, publicat în ediţia online a ziarului Informaţia de Teleorman în data de 16.05.2017, iar pentru informarea corectă şi completă a opiniei publice care este în măsură şi în drept să cunoască şi poziţia părţii criticate, în vederea formării unei opinii corecte, vă transmitem în virtutea dreptului la replică, punctul de vedere al managerului interimar al spitalului, domna Chiriţă Corina, cu privire la subiect.

Subsemnata dezmint absolult toate informaţiile publicate în articolul sus menţionat, tendenţions atât prin titlul ales cât şi prin conţinutul său.

Semnatarul articolului în cauză fărăa de pune un minim de diligenţă profesională dă curs unor informaţii eronate, bazate pe fapte inventate, privitoare la persoana mea, fără a mă contacta în prealabil în privinţa unui punct de vedere. Ele aduc grave prejudicii de imagine şi afectează nu doar propria persoană ci şi instituţia pe care o reprezint.

Motivele acestuia de a publica aceste informaţii într-o asemenea manieră nu pot fi decât lipsa de profesionalism şi reaua intenţie.

Pentru corecta informare a opiniei publice vă rugăm să luaţi notă de următaorele informaţii esenţiale ce pot fi probate şi verificate fără echivoc:

Drepturile salariale aferente personalului angajat în cadrul spitalului de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede au fsot acordare lunar, cu mici întârzieri (1-2 zile) din motive obiective şi anume:

  • Data plăţii salariilor (15 ale fiecărei luni) a picat în zile nelucrătoare (vezi lunile ianuarie, aprilie, mai);
  • Veniturile obţinute lunar din cotnractul de prestări servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman pentru anul 2017 nu au acoperit integral necesarul de fonduri pentru plata drepturilor salariale;
  • Sumele reprezentând influenţele determinate de creşterile salariale ce decurg din punerea în aplicare a unor acte normative, pe care spitalul le-a solicitat până la data de 5 ale fiecărei luni au fost decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în fiecare lună după data de 15;

Precizez că toate documentele (facturi, documente justificative, ştae de plată a salariilor etc) necesare în vederea decontării sumelor reprezentând c/val serviciilor medicale prestate şi a sumelor privind influenţele determinate de creşterile salariale, sume necesare pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a spitalului inclusiv a cheltuielor de personal au fost întocmite şi transmise lunar în timp util, cu respectarea termenelor de raportare stabilite în cotnractele şi actele adiţionale încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, aspect ce poate di confirmat de către reprezentanţii acesteia.

Cu privire la afirmaţia „actualul manager a rămas nepăsător la doleanţele lor”, fac precizarea că până la data protestului spontan, 15.05.2017, în decursul celor apriximativ 5 luni de când ocup această funcţie, niciun salariat nu şi-a exprimat dorinţa (scris sau verbal) unui dialog cu subsemnata în vederea expunerii unor nemulţumiri, cu excepţia d-nei Săraru Florenţa, lider sindicat SANITAS care, lunar, a solicitat prin adrese scrise acordarea tichetelor de masă.

Manager interimar

Chiriţă Corina