Distribuţie Oltenia angajează

Funcția: Inspector de teren NTL
Departament: NTL
Locația: Argeş, Teleorman, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinţi

Cerințe de calificare:
Studii superioare tehnice de specialitate electrică (electrotehnică, energetică, electromecanică);
Experienţă de minim 1 an în unul din următoarele domenii: furnizarea de energie electrică, măsurarea energiei electrice, întreţinere/exploatare reţele/ staţii, PRAM;
Cunoştinţe în domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice, proiectării şi executării instalatiilor electrice de distribuţie şi utilizare;
Cunoştinţe de utilizare a aparatelor electrice de măsurare şi verificare grupuri de măsură montaj direct, semidirect, indirect la joasă, medie şi înaltă tensiune;
Capacitatea de a redacta rapoarte clare, concise, precise şi la termen;
Abilitatea de a păstra o atitudine echilibrată şi calmă în orice situaţie;
Abilităţi excelente de comunicare, mediere şi managementul conflictelor;
Utilizarea calculatoarelor portabile, cunoştinţe minime în utilizarea tehnicii de calcul (Excell, Word, e-mail);
Capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de lucru în situaţii limită;
Permis de conducere categoria B.

Responsabilități principale:
Verificarea instalaţiilor de alimentare şi a grupurilor de măsurare din zona de licenţă a Distribuţie Energie Oltenia în vederea verificării corectitudinii modului de înregistrare a energiei electrice, a identificării intervenţiilor neautorizate, a suspiciunilor de sustragere, defecţiuni ale grupurilor de măsurare sau alte neconformităţi ce pot impacta pierderile tehnice/ comerciale de energie electrică;
Realizarea de măsurători şi verificări specifice ale grupurilor de măsură în montaj semidirect şi indirect pentru identificarea neconformităţilor tehnice ce pot să influenţeze CPT–ul tehnic şi comercial;
Înlocuirea şi resigilarea grupului de măsură sau părţi ale grupului de măsura în situaţia în care s-au identificat situaţii de consum neînregistrat sau suspiciune de sustragere;
Identificarea situaţiilor în care nu sunt respectate normele legale de consum;
Gestionarea şi montarea sigiliilor special inscripţionate pentru activitatea de verificare a grupurilor de măsura preluate în gestiune pentru acest scop;
Conduce vehiculul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului;

Se oferă:
Pachet salarial motivant;
Posibilitatea dezvoltarii unei cariere de succes într-o companie multinațională;
Mediu de lucru stimulativ într-o echipă de specialiști.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 17.01.2017, ora 13:00, un Curriculum Vitae însoțit de o scrisoare de intenție, menționând poziția pentru care aplică, la la sediul Distribuţie Oltenia din Alexandria, str. Dunării, nr. 145, jud. Teleorman.
Numai persoanele selectate vor fi contactate.