Distribuţie Oltenia angajează Interfaţă terţi

Departament: Monitorizare
Loca
ţ
ia: Alexandria

Cerinţe de calificare:

 • Studii superioare de specialitate în domeniul electric, energetic/ electrotehnic;
 • Experienţă de minim 3 ani în domeniu;
 • Abilitatea de a păstra o atitudine echilibrată şi calmă în orice situaţie;
 • Abilităţi excelente de comunicare, organizare şi gestionare a timpului;
 • Capacitatea de a lucra în echipă, de a gestiona mai multe sarcini, de a fi flexibil la schimbările de strategie, uşor adaptabil la situaţii noi;
 • Cunoştinţe avansate în utilizarea tehnicii de calcul şi alte aplicaţii utilizate în cadrul departamentului;
 • Permis de conducere categoria B.

Responsabilităţi principale:

 • Asigură implementarea procedurilor contractuale cu prestatorul extern de mentenanţă (PEM);
 • Urmăreşte modul de executare în teren a comenzilor şi a documentaţiei înregistrate pe hârtie şi în sistemele SAP şi MWM;
 • Participă la recepţia lucrărilor efectuate cu PEM şi verifică corectitudinea documentaţiei şi a datelor înregistrate în sistemele MWM şi SAP;
 • Monitorizează execuţia contractelor de mentenanţă utilizând rapoarte din sistemele SAP şi MWM şi urmăreşte încadrarea în indicatorii contractuali;
 • Colaborează cu terţii şi entităţile din companie;
 • Asistenţă tehnică privind executarea de lucrări complexe;
 • Colaborează cu autorităţile locale privind accesul în vederea execuţiei de lucrări cu terţi şi forţe proprii;
 • Conduce vehiculul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului.

Se oferă:

 • Pachet salarial motivant;
 • Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes într-o companie multinaţională;
 • Mediu de lucru stimulativ într-o echipă de specialişti.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 30.09.2018, ora 13:00, un Curriculum Vitae însoţit de o scrisoare de intenţie, menţionând poziţia pentru care aplică, la Distribuţie Oltenia, cu sediul în Alexandria, str. T. Vladimirescu, nr. 45-47, jud. Teleorman.

Numai persoanele selectate vor fi contactate.