Distribuţie Oltenia angajează Electrician mentenanţă reţele de înaltă tensiune

Departament: Exploatare şi Mentenanţă 110 kV
Locaţ
ia: Alexandria

Cerinţe de calificare:

 • Studii medii: şcoală profesională sau liceu cu profil electric (calificare electrician)-prezentare documente în copie;
 • Cunoştinţe privind activitatea de exploatare a instalaţiilor electroenergetice;
 • Iniţiativă, creativitate şi flexibilitate, adaptare rapidă la medii noi, atitudine proactivă;
 • Bune abilităţi de organizare şi gestionare a timpului, un nivel ridicat de etică de lucru şi integritate morală;
 • Lucru în echipă, conştiinciozitate şi responsabilitate;
 • Capabilitate decizională în condiţii de lucru în situaţii limită;
 • Permis de conducere tip B.

Responsabilităţi principale:

 • Asigurarea mentenanţei liniilor electrice aeriene şi subterane de 110 kV aferente reţelelor electrice de distribuţie;
 • Conduce vehiculul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului.

Se oferă:

 • Pachet salarial motivant;
 • Posibilitatea dezvoltarii unei cariere de succes într-o companie multinaţională;
 • Mediu de lucru stimulativ într-o echipă de specialişti.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 12.10.2018, ora 13:00, un Curriculum Vitae însoţit de o scrisoare de intenţie, menţionând poziţia pentru care aplică, la sediul Distribuţie Oltenia, situat în Alexandria, str. Tudor Vladimirescu, nr. 45-47, jud. Teleorman.
Pentru a consulta bibliografia, accesaţi website-ul www.distributieoltenia.ro, secţiunea Cariere /Oportunităţi în carieră/ Bibliografie.
Numai persoanele selectate vor fi contactate.