COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ S.A. -DREPT LA REPLICĂ

Referitor la materialul “Pensionarii din Alexandria refuză să primească ziarul PSD-ului. Poştaşii, de frica directorului Iove, îi imploră să accepte”, apărut pe site-ul „www.infotr.ro”, la 18.04.2019, Poşta Română face următoarele precizări:

Articolul este redactat doar pe baza declaraţiei senatorului Eugen Pîrvulescu, declaraţie susţinută într-o conferinţă de presă. Autorul care a realizat materialul (nesemnat) nu a cerut însă şi un punct de vedere oficial din partea companiei, înaintea publicării articolului pentru a respecta principiul deontologiei profesionale şi al corectei informări a opiniei publice, precum şi dreptul la o imagine corectă a Poştei Române.

Mai mult, titlul este extras din declaraţia senatorului, autorul articolului lăsând să se înţeleagă că informaţiile ar fi deja un fapt real, şi nu un punct de vedere al unei persoane. Acuzaţiile din titlul materialului sunt însă nefondate şi denigrează imaginea salariatei Aurelia Iove, şi implicit a companiei, fără a aduce dovezi în acest sens.

Reamintim, aşa cum am făcut-o în precizările transmise presei pe acest subiect, că distribuirea pliantelor PSD a fost o sarcină de serviciu a poştaşilor, conform unui contract comercial pe care Poşta Română l-a încheiat cu formaţiunea politică. Niciun angajat nu a fost intimidat, aşa cum se spune în articolul menţionat. Angajaţii se supun unor reguli stricte privind desfăşurarea activităţii conform fişei postului fiecăruia, semnate şi asumate.

Lipsa documentării pentru acest material reiese şi din faptul că autorul nu a încercat să verifice acuzaţiile făcute de senator şi să ofere cititorilor mai multe amănunte concrete, prezentând o situaţie la modul general, fără a se indica o subunitate poştală sau un salariat poştal asupra căruia s-ar fi făcut presiuni sau faţă de care doamna Aurelia Iova ar fi „manifestat agresivitate”.

Poşta Română, prin reprezentanţii desemnaţi, stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează interesul public şi îndeamnă jurnaliştii să dea dovadă de responsabilitate şi obiectivitate atunci când relatează despre operatorul naţional de servicii poştale. Menţionăm că, la nivelul OJP Teleorman s-au întreprins toate demersurile pentru a se asigura echidistanţa şi transparenţa faţă de toate partidele politice, luându-se măsuri de informare a principalelor formaţiuni politice despre oferta Poştei Române privind posibilitatea de a încheia contracte POSTMESAGER PLUS. Totodată, la nivelul OJP Teleorman au fost distribuite toate trimiterile POSTMESAGER PLUS repartizate.

Regretăm lipsa unui punct de vedere oficial al companiei în articolul de presă menţionat şi faptul că jurnalistul care a realizat materialul nu a dorit să verifice informaţiile direct de la sursă, aşa cum cer regulile profesiei de jurnalist, şi a redactat articolul bazându-se doar pe declaraţiile neverificate ale unei persoane.

Precizăm, aşa cum am făcut-o, în repetate rânduri, că Poşta Română, prin reprezentanţii desemnaţi, stă la dispoziţia presei pentru orice solicitare care vizează interesul public. Conform procedurilor interne ale companiei, şi ca orice companie de dimensiunea Poştei Române, comunicarea cu reprezentaţii mass-media se face doar prin intermediul Compartimentului Comunicare, ale cărui date de contact se găsesc cu uşurinţă pe site-ul oficial. Ca urmare a situaţiei create, solicităm a se face precizările corecte în sensul informării opiniei publice asupra situaţiei reale şi publicarea prezentului material ca drept la replică şi îndemnăm, pe această cale, jurnaliştii să dea dovadă de responsabilitate şi obiectivitate atunci când relatează despre operatorul naţional de servicii poştale.

Compartiment Comunicare