COMORI DOCUMENTARE ŞI FOTOGRAFICE, GĂZDUITE INTR-O EXPOZIŢIE LA MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

O nouă expoziţie s-a deschis la Muzeul Judeţean din municipiul Alexandria, ultima din anul 2017, conform programului manifestărilor de acest fel. Sunt reunite aici comori documentare şi fotografice din fondurile Biroului Judeţean al Arhivelor Naţionale şi din patrimoniul muzeului.

Piesa cea mai veche din această expoziţie este un Hrisov emis de domnitorul Constantin Şerban la jumătatea secolului al XVII-lea. De asemenea, vizitatorului i se prezintă Hrisovul domnitorului Alexandru D.Ghica privind întemeierea oraşului Alexandria (1840). Nu lipseşte „Ekstrucţia” (o adevărată constituţie), prin care s-au stabilit „condiţiile de hălăduire” la Alexandria. Acte de vânzare, planuri, hotărnicii, scrisori şi telegrame semnate de personalităţi din epocă întregesc, de asemenea, expoziţia.

După litografii cu domnitori ai Ţării Româneşti, sunt prezentate fotografii referitoare la Războiul de Independenţă, Răscoala de la 1907, Primul Război Mondial şi Al Doilea Război Mondial. Inedita expoziţie aduce în prim plan şi acte de împropietărire în urma reformelor agrare, dar şi brevete regale privind acordarea de medalii unor eroi de război şi inventatori. Alte documente de arhivă – acte de stare civilă, registre matricole, cataloage şcolare – evidenţiază amănunte despre viaţa unor personalităţi, cum ar fi David Praporgescu, Alexandru Colfescu, Gala Galaction, Zaharia Stancu sau Marin Preda.

Interesanta expoziţie de la Muzeul Judeţean Teleorman va rămâne deschisă până la jumătate lunii februarie.

ŞTEFAN STAN