Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementează proiectul Erasmus “LIFELONG MATHS” 

Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria implementează, în perioada 1 octombrie 2017-30 septembrie 2019, proiectul  “LIFELONG MATHS”, care vizează activităţi de învăţare şi întâlniri transnaţionale pentru elevi şi profesori din cinci ţări, respectiv din Turcia, România, Macedonia, Italia şi Cipru. Proiectul este finanţat în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea Cheie 2, iar valoarea lui se ridică la suma de 22.685 Euro.

Scopul proiectului este de a face ca predarea şi învăţarea să fie mai eficiente, prin utilizarea unor instrumente tehnologice cum ar fi internetul, computerele, tablele interactive pentru îmbunătăţirea performanţelor la  matematică a elevilor cu  dificultăţi în înţelegerea matematicii, a declarat profesorul coordonator al proiectului, profesor Eliza Marinela SOTIRESCU.

Proiectul are drept obiective utilizarea la nivel transnaţional a clasei de învăţământ Google şi EBA (Network Education Informatics), împărtăşirea experienţelor cu parteneri din alte ţări europene pentru a vedea diferite abordări aplicate în aceste ţări, precum şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi interacţiunea culturală.

La nivelul liceului s-a creat Clasa Google, clasă implementată de catedra de matematică cu ajutorul catedrei de informatică  în care profesorii de matematică susțin lecții online, aplică teste și oferă feedabck la teme pentru 20 de elevi participanți la lecții.

A  doua întâlnire de proiect în cadrul proiectului Erasmus+ ,,LIFELONG MATHS” a avut loc în perioada 23-29 aprilie la IMS Private School Limassol , Cipru , fiind o activitate de predare-învățare și la care au participat de 6 elevi însoţiţi de 4 cadre didactice .

Timp de o săptămână elevi  și profesori din Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” Alexandria au luat parte alături de echipe de elevi şi profesori din ţările partenere (Macedonia;Italia;Turcia;Cipru) la activităţi matematice de predare învăţare susținute de profesorii din liceul gazdă.

Profesorii ciprioți au predat elevilor următoarele teme: “Panta dreptei;Ecuaţia dreptei” , “Ecuaţia dreptelor verticale şi orizontale ; forma generală a ecuaţiei dreptelor şi drepte perpendiculare şi paralele”. Elevii turci au explicat elevilor din țările partenere Regresia liniară. Macedonia a a avut ca sarcină realizarea și aplicarea pretestului la nivelul grupului de 30 de elevi, Italia a distribuit sarcini de lucru în clasa Google pentru fiecare tip de noțiuni predate, iar România a conceput, incarcat in clasa Google chestionarul final si feedbackul oferit de elevi în urma participării la activitațile din Cipru.

Pe lângă activitățile de învățare elevii au participat și la activități interculturale și multiculturale.

În perioada 10-14 iulie va avea loc a treia intâlnire transnațională de proiect, ce va avea loc în Macedonia și unde vor participa 3 profesori din cadrul liceului nostru.

La această întâlnire  România va prezenta tipuri de subiecte pentru Olimpiada de Matematică ce va avea loc în România în martie 2019.