CEZ DISTRIBUTIE SA ANGAJEAZĂ

Funcţia: Inspector de Teren NTL
Direcţia CPT-Departament NTL pentru judeţele Argeş, Teleorman, Olt, Vâlcea, Dolj

Cerinţe de calificare:

 • Studii superioare tehnice de specialitate electrică (electrotehnica, energetică, electromecanică);
 • Experienţă de minim 1 an în unul din următoarele domenii: furnizarea de energie electrică, măsurarea energiei electrice, întreţinere/exploatare reţele/staţii, PRAM;
 • Cunoştinţe în domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice, proiectării şi executării instalaţiilor electrice de distribuţie şi utilizare;
 • Cunoştinţe de utilizare a aparatelor electrice de măsurare şi verificare grupuri de măsură montaj direct, semidirect, indirect, la joasă, medie şi înaltă tensiune;
 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare, concise, precise şi la termen;
 • Abilitatea de a păstra o atitudine echilibrată şi calmă în orice situaţie;
 • Abilităţi excelente de comunicare, mediere şi managementul conflictelor;
 • Utilizarea calculatoarelor portabile, cunoştinţe minime în utilizarea tehnicii de calcul (Excel, Word, e-mail);
 • Capacitatea de a lucra în echipă, capacitate de lucru în situaţii limită;
 • Permis de conducere categoria B.

Responsabilităţi principale:

 • Verificarea instalaţiilor de alimentare şi a grupurilor de măsurare din zona de licenţă a CEZ Distribuţie în vederea verificării corectitudinii modului de înregistrare a energiei electrice, a identificării intervenţiilor neautorizate, a suspiciunilor de sustragere, defecţiunilor grupurilor de măsurare sau alte neconformităţi ce pot impacta pierderile tehnice/ comerciale de energie electrică;
 • Realizarea de măsurători şi verificări specifice grupurilor de măsură în montaj semidirect şi indirect pentru identificarea neconformităţilor tehnice ce pot să influenţeze CPT–ul tehnic şi comercial;
 • Înlocuirea şi resigilarea grupului de măsură sau părţi ale grupului de măsură în situaţia în care s-au identificat situaţii de consum neînregistrat sau suspiciune de sustragere;
 • Identificarea situaţiilor în care nu sunt respectate normele legale de consum;
 • Gestionarea şi montarea sigiliilor special inscripţionate pentru activitatea de verificare grupuri de măsură preluate în gestiune pentru acest scop;
 • Conduce vehiculul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului.

Se oferă:

 • Pachet salarial motivant;
 • Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes într-o companie multinaţională;
 • Mediu de lucru stimulativ într-o echipă de specialişti.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 07.11.2016, ora 13:00, un Curriculum
Vitae
însoţit de o scrisoare de intenţie menţionând poziţia pentru care aplica, la sediul CEZ, situat în Alexandria, str. Dunării, nr. 145, jud. Teleorman.
Numai persoanele selectate vor fi contactate.
Pentru a consulta bibliografia, accesaţi website-ul CEZ, secţiunea Cariere în CEZ/Oportunităţi în cariera/ Bibliografie