Casa Judeţeană de Pensii avertizează: Copiii beneficiari ai pensiei de urmaş îşi pot pierde drepturile dacă nu fac dovada continuării studiilor

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în situaţia copilului beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2019.

Pentru a preîntâmpina situaţiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaş, copii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, au obligaţia să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, adeverinţa din care să rezulte că în anul şcolar în curs, respectiv 2019–2020 urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinţei este 25 septembrie 2019.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2019 şi în consecinţă studenţii urmaşi în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia de a depune la Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2019 o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2019–2020, însoţită de un cupon de pensie şi copia buletinului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2019, conduce la reţinerea de la plată a pensiei de urmaş aferentă lunii octombrie 2019. Ulterior, în situaţia neprezentării adeverinţei prin care se face dovada continuării  studiilor, până la data de 25.10.2019, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2019 va fi reţinută de la plată.

Pensiile reţinute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.