Casa de Pensii Teleorman, precizări privind activitatea Cabinetelor de Expertiză Medicale

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Teleorman anunță noi măsuri referitoare la:

Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

  1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Județeană de Pensii Teleorman sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).
  2. Modelul de cerere pentru expertizarea medicală a capacității de muncă se găsește pe site-ul CJP Teleorman, www.pensiiteleorman.ro în secținea Formulare Utile.
  3. Înscrierea cererilor pentru expertizarea medicală a capacității de muncă se va face la numerele de telefon: 0347 035 603 și 0247 310 540.
  4. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
  5. Deciziile medicale vor fi transmise după expertizare prin poștă cu confirmare de primire.

Pentru cei programați în vederea revizuirii medicale prezența nu este obligatorie urmând a fi reluată procedura după încheierea stării de urgență.

Infotr.ro