Casa Corpului Didactic Teleorman, gazda celei de-a doua întâlniri transnaţionale din cadrul proiectului Erasmus+ „LEVEL UP!

În perioada 30.10.2019 -31.10.2019, Casa Corpului Didactic Teleorman a fost gazda celei de-a doua întalniri transnationale din cadrul proiectului Erasmus+, „LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion”, contarct nr: 2018-1-ES01-KA201-050626. Lider de proiect este Municipalitatea Altea, din Spania.

Partenerii de proiect sunt:Associazione 2050, DRPDNM Novo Mesto, DPIP Daugavpils, SSW Collegium Balticum, JWPS Budapest şi Casa Corpului Didactic Teleorman.

Proiectul „LEVEL UP” are drept scop promovarea incluziunii și respectului în interiorul școlilor prin introducerea sistemelor de gamificare în educație. În mod obișnuit cunoscut sub numele de gamificare, această abordare de adăugare a elementelor jocului, cum ar fi povestirea, rezolvarea problemelor, reguli,colaborarea, competiția, sistemele de recompensare, feedback-ul și învățarea prin încercări și erori în situații nongame promovează implicarea, participarea și munca în echipă în cadrul școlilor.

Obiectivele proiectului

Pe scurt, proiectul are următoarele obiective principale:

-îmbunătățirea modului în care cadrele didactice și școlile promovează integrarea culturală a elevilor;

-compararea situațiilor din diferite țări europene;

-să promoveze o educație mai sociabilă și mai incluzivă;

-să contribuie la inhibarea comportamentelor discriminatorii;

-îmbunătățirea societății în cadrul sistemelor școlare europene;

-promovarea metodelor de predare interdisciplinară și multiculturală în domeniul învățământului primar;

-să colecteze cele mai bune practici bazate pe joc în domeniul integrării și toleranței în cadrul școlii și în mediul înconjurător;

-să împărtășească rezultatele proiectului pilot, testarea gamificării în școli la nivel european;

-să furnizeze informații utile pentru introducerea jocului în cadrul curriculei școlare naționale;

-să încurajeze integrarea elevilor.

               Agenda de lucru a cuprins următoarele teme:

1. Informații generale (administrative, economice, diseminarea proiectului etc).

Fiecare partener a prezentat stadiul implementării proiectului la nivelul organizației (informații generale: activități administrative, economice și de diseminare desfășurate)

2. Structura și designul produsului intelectual MOOC

3. Exemple de bune practici și discuții

Lecție interactivă bazată pe joc la Sc. Gimnazială „Mihai Eminescu”, Alexandria – Georgiana Gușă, profesor de limba și literatura engleză

4. Exemple de bune practici și discuții

Activitate interactivă bazată pe gamificare la Șc. Gimnazială Dobrotești, director Rely Al Qeisi

5.Ceremonia de acordare a certificatelor de participare

Activitatile planificate în agenda intalnirii transnationale din cadrul proiectului „LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion”, contract nr: 2018-1-ES01-KA201-050626, au continuat  cu prezentarea de exemple de bune practici la Șc. Gimnazială „Mihai Eminescu”, Alexandria, școala de aplicație in cadrul proiectului.

A fost o activitate interactivă, bazată pe joc de rol, având-o ca profesor coordonator pe d-na  Georgiana Gușă, profesor de limba și literatura engleză.

De asemenea, a fost prezentat și un program artistic, pregătit de doamnele prof. Carabașu Manuela și prof. Narcisa Cristea.

Mulțumim conducerii si managementului Șc. Gimnaziale „Mihai Eminescu”- Alexandria, director DONCEA Bogdan si dir adj. HRISTEA Dumitru, pentru sprijinul acordat în implementarea si atingerea obiectivelor proiectului de catre CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN.

În a doua jumatate a zilei, activitațile din agenda întâlnirii transnationale din cadrul proiectului Erasmus+, „LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion”, contract nr: 2018-1-ES01-KA201-050626, au continuat cu prezentarea unui alt model de bună practică, de data aceasta la o școală din mediul rural, la Școala Gimnazială Dobrotești, școală de aplicație în cadrul proiectului.

Școala Gimnazială Dobrotești este o școală digitalizată, în care învațarea disciplinelor din aria curriculară ,,Matematică și știinte” se învață prin metoda jocului digital.

Oaspeții nostri au fost primiti cu pâine și sare, traditional romanește, au vizitat muzeul satului Dobrotești si au sustinut un frumos program artistic traditional.

Școala Gimnaziala Dobrotești a fost binecuvantată cu dascali profesioniști și inimoși, dar și cu o comunitate școlară implicată: elevi, părinți, comunitate locală.

Mulțumim pentru activități dnei director Rely Al Qeisi, un manager si un profesor dedicat școlii și comunității.