Casa Corpului Didactic Teleorman a organizat seminarul „Scientix, comunitatea educației științifice din Europa”

CCD Teleorman a organizat seminarul Scientix, comunitatea educației științifice din Europa, la care au participat profesori din școlile teleormănene. In cadrul evenimentului a fost prezentat portalul  Scientix, http://www.scientix.eu/, –  o comunitate europeană care promoveaza şi susţine colaborarea transeuropeană între profesorii, cercetătorii în domeniul educaţiei, factorii de decizie şi alte categorii de profesionişti din sfera STEM.

Scientix este o iniţiativă a Comisiei Europene, derulată prin reţeaua ministerelor pentru Educaţie din Europa – European Schoolnet, în domeniul educaţiei pentru ştiinţe. Acestă iniţiativă cuprinde 38 de ţări europene, ambasadorii având drept scop promovarea educaţiei ştiinţifice din şcoli.

Ciofalcă Mihaela, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Nr.5 Alexandria este unul dintre cei 61 de ambasadori Scientix din România și formator resursă al Casei Corpului Didactic Teleorman.

Noul ambasador Scientix, profesor Ciofalcă Mihaela, a început să promoveze metodele de predare inovatoare și participative cu rolul de a stimula, prin diferite acţiuni, interesul elevilor faţă de studiul domeniilor STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) şi profesiile aferente.

Ambasadorii Scientix contribuie la diseminarea activităţilor Scientix la nivel naţional şi joacă un rol activ în sprijinirea inovaţiei în domeniul STEM din ţara lor.

Din totalul de 358 Ambasadori Scientix din 38 țări integrate în comunitatea Scientix, 60 sunt din ţara noastră, ceea ce dovedeşte interesul de care se bucură domeniul STEM în rândul profesorilor din România. Ambasadorii Scientix au rolul de a contribui la diseminarea activităţilor Scientix la nivel naţional şi joacă un rol activ în sprijinirea inovaţiei în domeniul STEM din ţara noastră.

„Societatea europeană are nevoie de mai mulţi tineri dornici să urmeze o carieră  STEM în Europa pentru a contracara efectele deja vizibile ale fenomenului de brain-drain din Europa către alte zone ale lumii. Am decis să mă alătur comunității Scientix și să devin Ambasador pentru România deoarece, este nevoie, și la noi, de dezvoltarea unor metode inovative şi efective pentru a face educaţia şi carierele în STEM cât mai atractive pentru tineri şi de a creşte  interesul acestei categorii sociale în  alegerea unei cariere STEM. Învățarea integrată, învățarea prin proiecte sau utilizarea TIC pentru educație sunt câteva dintre strategiile promovate de Scientix și care oferă elevilor oportunitatea de a experimenta principiile de bază ale celor 4 domenii din STEM, provocându-le intuiția și creativitatea, dezvoltându-le abilitățile de comunicare și munca în echipă, încurajând în special tinerele să urmeze o carieră în știință și inginerie”, a transmis prof. Mihaela Ciofalcă.

 ”La nivel național există numeroase și relevante activități de educație non-formală în domeniul STEM, care sunt însă insuficient cunoscute și promovate, implicit insuficient sau deloc corelate, coordonate, deși sunt adresate unui număr mare de cadre didactice, părinți, copii și publicului larg. Dezvoltarea tehnologiilor digitale și a noilor instrumente media permit implicarea unui număr cât mai mare de persoane în activități care au la bază experimente și activități științifice cu scopul de a conștientiza importanța și rolul cercetării pentru îmbunătățirea calității vieții și a cultivării interesului tinerilor în domeniul științei. Prezența științei și tehnologiei în toate aspectele vieții cotidiene conferă o nouă dimensiune comunicării științei în școală”, a precizat director CCD Teleorman Eliza Sotirescu.