CARTE ŞTIINŢIFICĂ PREZENTATĂ LA ALEXANDRIA DE AUTOR, ETOLOGUL DORIAN FURTUNĂ DIN CHIŞINĂU

Etologul Dorian Furtună, doctor în biologie la Chişinău, şi-a prezentat la Alexandria ampla lucrare ştiinţifică „Homo aggressivus. De ce nu se opresc războaiele şi violenţa”, apărută în anul 2015. O carte densă, poate nu  tocmai uşor de lecturat, dar  expusă într-un stil beletristic. În debutul manifestării cu un public neaşteptat de restrâns, jurnalista Carmen Dumitrescu, sintetizând, i-a apropiat pe cei aflaţi aici de un asemenea studiu ştiinţific complex, declarând, pe baza lecturării acestui volum, că el cuprinde „statistici, studii, experimente şi concluzii fascinante despre ceea ce suntem, atunci când instinctele se pun în mişcare”.

Distinsul oaspete din Republica Moldova, Dorian Fortună, după ce s-a referit pe scurt la ceea ce reprezintă etologia socială, prin care sunt dezvăluite fundamentele biologice/instinctuale ale comportamentelor umane, a ţinut un discurs deosebit de interesant pe parcursul a circa trei ore, care nu ştiu când au trecut… Apelând la un limbaj mai puţin pretenţios, nespecific cercetătorului ştiinţific, autorul cărţii a detaliat originea evolutivă a agresivităţii şi declanşatorii sociali care o provoacă. Aşa am aflat despre principalele cauze ale agresivităţii umane, care sunt, în opinia autorului cărţii, modul de viaţă şi educaţia, anomaliile psihice, frustările sau factorul ereditar.

Sigur, un asemenea volum care cuprinde 80 de capitole trebuie citit cu atenţie pentru că prezentarea cu profesionalism a ideilor principale de către omul de ştiinţă nu cred că este suficientă. Poate în sala de la cochetul restaurant „Unicom” din Alexandria trebuia să se afle mai mulţi factori de decizie implicaţi în proiecte sociale şi programe educative prin care se cultivă o societate nonviolentă, mai paşnică, mai tolerantă. Ce-i drept, au fost câţiva primari din mediul rural (doar de o anumită „culoare politică”!), dar unii păreau a fi plictisiţi, blazaţi sau, poate, obosiţi…

ŞTEFAN STAN