CARTE – „AMBASADOR” PENTRU MUNICIPIUL ALEXANDRIA

În cadrul manifestărilor reunite sub genericul „Zilele municipiului Alexandria”, sala de festivităţi a primăriei locale a găzduit prezentarea unei cărţi ce poartă semnătura profesorului pensionar Gheorghe Olteanu. Printre participanţi s-au aflat viceprimarul Gică Anghel, scriitori şi publicişti, cadre didactice, medici, economişti, ziarişti, alţi localnici care îl cunosc şi îl preţuiesc pe autorul volumului. Cartea – „Ambasadorii Alexandriei” – face referiri la aproape 90 de „repere”, modelele fiind, din nefericire pentru societate, altele…

De fapt, „sunt oameni remarcabili prin ţinuta lor, mai în vârstă sau tineri, scoşi la lumină pentru a fi preţuiţi aşa cum se cuvine”. Cum preciza moderatorul acestei dezbateri, publicistul Ştefan Stan, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, alexăndrenii din paginile cărţii s-au afirmat în domenii de activitate diverse, cum ar fi ştiinţa, medicina, economia, cultura, învăţământul, arta, armata, sportul, jurnalismul etc. De aceea, amplul volum realizat de neobositul narator Gheorghe Olteanu – autor cu mai multe cărţi de proză – constituie pe ansamblu un „ambasador” util în promovarea reşedinţei judeţului Teleorman pe plan naţional şi extern, dincolo de faptul că reprezintă şi o sursă bogată de informare. În acest context, surprinzătoare mi s-a părut absenţa tinerilor de la un astfel de eveniment editorial cu rezonanţe educative. Altfel, cu siguranţă, într-o ediţie viitoare cartea va cuprinde şi alţi alexăndreni care se remarcă prin pregătire, valoare, pasiune sau talent.

FLORIN STĂNESCU