Carieră militară pentru elevii din Teleorman. Aceștia se pot transfera la Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa

* În perioada 14.05 – 29.06.2018, ca urmare a reînfiinţării Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, biroul informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Teleorman recrutează candidaţi în scopul transferului elevilor din învăţământul liceal civil la colegiul mai sus menţionat, pentru înfiinţarea claselor a X-a şi a XI-a, în anul şcolar 2018 – 2019.

Criteriile specifice de recrutare pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească cumulativ sunt:
– să fie absolvenţi ai clasei a IX-a, respectiv ai clasei a X-a, în anul şcolar 2017-2018, la specializarea „matematică-informatică„;
– să aibă cel puţin media generală 8.00 şi cel puţin media 7.00 la disciplinele „matematică”, „informatică”, „fizică” şi „limba engleză”, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a;
– să aibă media la „purtare” cel puţin 9.00, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a,  conform prevederilor normelor în vigoare ce reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;
– candidaţii să nu fi repetat nici unul din anii de studii liceale şi să nu fie în situaţie de corigenţă.

* Până la data de 15.06.2018, Centrului Militar Judeţean Teleorman desfăşoară activităţi de recrutare a cetăţenilor pentru posturile de soldaţi/gradaţi profesionişti.

Recrutarea pentru această categorie se face din rândul bărbaţilor şi femeilor cu sau fără stagiul militar satisfăcut, cu vârste cuprinse între 18 ani şi 50 de ani.

* Totodată, până pe data de 22.06.2018 Centrul Militar Judeţean Teleorman continuă activităţile de recrutare a cetăţenilor  pentru ocuparea posturilor de rezervist voluntar disponibile la nivelul unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale din judeţele limitrofe judeţului Teleorman.

Recrutarea pentru această categorie se face din rândul bărbaţilor şi femeilor cu sau fără stagiul militar satisfăcut, cu vârste cuprinse între 18 ani şi 55 de ani.

Procedurile de recrutare a rezerviştilor voluntari se desfăşoară în baza Legii nr. 270 din 10 noiembrie 2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Rezerviştii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a personalului militar în activitate.

Pentru alte detalii, cei interesaţi se pot adresa Centrului Militar Judeţean Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. C-tin Brâncoveanu , nr.45, telefon 0247311115