“CALIGRAF” – EDIŢIA DE DECEMBRIE 2017

Luna decembrie 2017 a fost marcată şi prin apariţia unui nou număr (12) al revistei de cultură „Caligraf”. Editată de Centrul Cultural Teleorman, publicaţia îngrijită de Florea Burtan (redactor şef) şi Stan V.Cristea (secretar general de redacţie), dar şi de mai mulţi colaboratori permanenţi (scriitori, critici, publicişti), dedică un spaţiu larg manifestărilor reunite în ediţia a XIX-a „Zilelor Bibliotecii Judeţene Marin Preda”. Dintre ele, amintim decernarea premiilor “Caligraf” pe anul 2017 şi a diplomelor instituţiei-gazdă, lansările de carte sau expoziţiile pe mai multe teme. Stan V.Cristea semnează pagina de istorie literară, în care prezintă informaţii inedite despre Marin Preda, iar Ana Dobre analizează noul şi amplul studiu biobibliografic privind opera autorului “Moromeţilor”. Dacă Nicolae Dina lecturează ultima carte a scriitorului Constantin T.Ciubotaru, polivalentul Ştefan Vida Marinescu se opreşte la cărţi semnate de Florea Burtan şi Stan V.Cristea. Tot Nicolae Dina se referă prin „Un destin literar în memoria posterităţii” la opera criticului şi istoricului Mircea Scarlat, trecut în eternitate în “plină tinereţe şi deplină efervescenţă creatoare”.

Istoricul Victor Gabriel Osăceanu susţine pagina “Centenar”, în timp ce rubrica “Semnal” are  ca invitaţi pe Mioara Bahna şi Iulian Chivu. Versuri de Ada Carol, Florea Burtan şi Florin George Tănase, dar şi proză scurtă de Mihai-Athanasie Petrescu completează tabloul literar al revistei. De asemenea, sunt făcute prezentări ale unor cărţi, cum ar fi “Tata, Minodora şi trandafirul” de Rodian Drăgoi, “Grota cu fulgere” de Nicoleta Milea, “Acreditări livreşti” de Corneliu Vasile sau “Ambasadorii Alexandriei” de Gheorghe Olteanu. Paginile de publicistică sunt susţinute de Marian Nazat (“Gorila civică”) şi Ştefan Stan (“Viaţa sub zodia evenimentului cotidian”). Nu sunt uitate datinile şi obiceiurile de iarnă, rubrici tradiţionale ca “Poesis”, “Revista revistelor”, “Breviar”, “Oaspeţi la Caligraf”, sau “Meridiane literare” completând sumarul. Mai aflăm din acest număr 12 din 2017 că alţi trei scriitori din Teleorman – Nicoleta Milea, Corneliu Basarabescu şi Florina Isache – au fost primiţi în Uniunea Scriitorilor din România.

Am lăsat la final editorialul din decembrie, deoarece la împlinirea a 17 ani de existenţă demonstrează că rămâne o publicaţie cu un specific aparte. După cum se ştie, “Caligraf” a fost editată, mai întâi, ca supliment al ziarului “Teleormanul”, pentru a se desprinde apoi, în urma sprijinului financiar acordat de Consiliul Judeţean, într-o revistă de sine-stătătoare. Şi aşa cum evidenţiază editorialul, de-a lungul anilor “publicaţia culturală şi-a schimbat înfăţişarea grafică, şi-a diversificat tematica, şi-a sporit numărul paginilor şi, mai ales, şi-a lărgit aria de colaboratori, fiind receptată ca atare de cititori şi colegii de breaslă”.

ŞTEFAN STAN