C.A.R.P. Alexandria: „Banca săracului”, mereu alături de vârsta a treia. Împrumuturi de peste 26 de milioane de lei, acordate anul trecut

În situaţia  în care condiţiile de creditare din mediul bancar sunt restrictive, nu sunt avantajoase pentru seniori ori sunt refuzaţi din cauza vârstei, persoanele de vârsta a treia  presate de nevoi financiare găsesc salvarea la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, numită pe drept cuvânt BANCA SĂRACULUI. Oamenii găsesc aici uşa deschisă şi posibilitatea de a obţine un împrumut sub semnul urgenţei, cu respectarea Statutului. Acest lucru se reflectă în creşterea an de an a numărului de membrii. Acest aspect a fost scos în evidenţă şi cu ocazia recentei Adunării Generale anuale, unde s-au analizat rezultatele din 2018, reliefându-se că în rândurile asociaţiei se află 11.709 persoane, mai mult cu 1.067 faţă de anul anterior. Creşterea numărului de membrii a determinat şi creşterea fondului social, iar planul de venituri s-a realizat în procent de 118 la sută, faţă de cât s-a stabilit iniţial la început de an.

      Consiliul Director a prezentat în faţa delegaţilor la adunare o amplă analiză a rezultatelor economice, pe cele mai importante capitole. Amintim succint câteva repere care vor oglindi activitatea colectivului de aici. Numărul unu este creditarea, iar numărul cererilor de împrumut aprobate şi onorate în 2018 s-au cifrat la 6.449, suma totală ridicându-se la 26.544.400 lei – la o dobândă de la 7 la sută la 14 la sută, variind în funcţie de mărimea împrumutului –  revenind în medie pe o persoană 4.116 lei. Foarte important pentru membrii cu pensii mici a fost ajutorul ocazional nerambursabil de 75 de lei, acordat o singură dată pe an la sărbătorile de Paşte, 1 Octombrie – Ziua internaţională a Persoanelor Vârstnice, ori la Sf. Nicolae şi de Crăciun. Numărul celor care au beneficiat a fost de 2.077 persoane, în sumă totală de 165.175 lei. Nu au fost uitaţi nici cei 670 de membrii ce au fost la tratament în staţiuni balneare, care la revenire acasă au beneficiat de un ajutor bănesc nerambursabil de 65 de lei, suma totală acordată ridicându-se la 43.340 lei. Au fost acordate premii de fidelitate membrilor cu 25 – 30 de ani vechime în asociaţie, iar persoanelor cu dezabilități locomotorii au fost date gratuit spre folosinţă cărucioare speciale pe toată durata vieţii. 

    Activitate la C.A.R.P. Alexandria are multe faţete, este una dinamică, pe lângă contribuţii, cotizaţii, împrumuturi, plata ratelor ori  înscrieri în rândul membrilor asociaţiei mai sunt transferuri, retrageri ori excluderi pentru nerespectarea Statutului, în 2018 fiind înregistrate 581 asemenea cazuri. Este trist să menţionăm că, fiind o asociaţie de pensionari,  vârsta îşi spune cuvântul, anul trecut înregistrându-se 327 decese, casa acordând celor apropiaţi ajutoare de deces în valoare totală de 222.460 lei. La solicitarea familiei s-a pus la dispoziţie carul mortuar, pentru care s-a plătit o sumă modică, de 60 de lei iar în cazuri speciale a fost asigurat transportul gratis.

Pentru anul 2019, Consiliul Director a supus aprobării delegaţilor la Adunarea Generală un program care să vină în ajutorul membrilor, program votat în unanimitate.

D.N. CONSTANTIN

Infotr.ro