Biblioteca judeţeană-vizită de îndrumare metodologică la bibliotecile comunale din judeţ

Prin acţiunile sale, biblioteca judeţeană contribuie la perfecţionarea profesională a personalului de specialitate, în scopul dezvoltării de servicii de calitate pentru membrii comunităţii.
Astfel, miercuri 13 martie 2019, a avut loc o vizită de coordonare metodologică, la următoarele biblioteci: Biblioteca comunală Buzescu, Biblioteca comunală Mavrodin şi Biblioteca comunală Călineşti.
Echipa Bibliotecii Judeţene „Marin Preda” Teleorman, formată din Viorel Fota-manager, Geanina Băeţica-bibliotecar metodist şi Livia Badea-bibliotecar responsabil Proiecte, Programe, Parteneriate, s-a deplasat la bibliotecile comunale respective pentru acţiuni de îndrumare şi consiliere pe diverse probleme profesionale.
Prima vizită a fost făcută la Biblioteca comunală Buzescu, unde bibliotecara  Pati Nedelcu ne-a întâmpinat într-un spaţiu nou, generos (110mp), reabilitat, din cadrul Căminului Cultural. Prin preocuparea permanentă a bibliotecarei, biblioteca a ajuns să deţină un fond de carte de 9.200 unităţi de bibliotecă. Prin dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, bibliotecara reuşeşte să atragă un număr din ce în ce mai mare de utilizatori, de un real succes bucurându-se programul Îmi fac temele la bibliotecă.
Biblioteca comunală Mavrodin funcţionează tot în cadrul Căminului Cultural, punând la dispoziţia cititorilor săi, prin grija bibliotecarei Ramona Ionescu, un fond de carte de 6.350 de unităţi de bibliotecă. În colecţiile bibliotecii, se regăsesc documente din toate domeniile cunoaşterii, bibliotecara preocupându-se în mod permanent de dezvoltarea acestora.
De asemenea şi Biblioteca comunală Călineşti, îşi are sediul în cadrul Căminului Cultural întru-un spaţiu complet reamenajat. Prin implicarea unui bibliotecar la fel de dedicat, Ilie Vasile, reuşeşte să fie în mijlocul comunităţii prin diversele acţiuni pe care le desfăşoară zi de zi şi să pună la dispoziţia utilizatorilor un fond de carte de 11.175 de unităţi de bibliotecă. Din dorinţa de a arăta generaţiilor viitoare o parte din istoria locului, bibliotecarul a reuşit să amenajeze şi un mic muzeu etnografic, în anticamera bibliotecii. Sunt expuse o serie de obiecte care ilustrează tradiţiile şi viaţa locuitorilor comunei.
S-au discutat şi alte subiecte de interes pentru bibliotecari, respectiv aspecte legate de statistica de bibliotecă, modalităţi de dezvoltare a colecţiilor, dar şi de legislaţia din domeniu.
În ceea ce priveşte programul “Biblionet-lumea în biblioteca mea”, implementat la Biblioteca comunală Buzescu şi Biblioteca comunală Călineşti, acesta s-a încheiat la 01 ianuarie 2017, devenind apoi un serviciu cu acces gratuit la Internet pentru utilizatori. Calculatoarele primite prin donaţie funcţionează, continuând să atragă utilizatori de toate vârstele, care vin fie pentru a-şi găsi informaţiile necesare, fie pentru a petrece timpul liber într-un mod plăcut.
Cu ocazia acestei întâlniri a fost făcută şi o donaţie de carte (220 de volume) din partea Bibliotecii judeţene pentru cele trei biblioteci comunale.