APM Teleorman, informații despre modificarea şi completarea Legii privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează publicul interesat cu privire la Ordonanţa de Urgenţă nr.74 din 17.07.2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din 19.07.2018 prin care au fost modificate o serie de legi în domeniul protecţiei mediului, printre care şi Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

Conform acesteia, începând cu 1 iulie 2018, se interzice introducerea pe piaţa naţională a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner, iar începând cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi de transport din plastic biodegradabile şi compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere.

Circulaţia ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu deţin cantităţile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceştia achită o garanţie bănească în schimbul ambalajelor primite. Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanţiei băneşti, în cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populaţiei este de 0,5 lei/ambalaj. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate iniţia actualizarea valorii garanţiei băneşti prevăzute la alin. (2), la valoarea propusă de reprezentanţii sectoarelor economice relevante, în funcţie de evoluţia preţului ambalajelor şi rata inflaţiei.

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să marcheze sau să înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil», şi să organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de minimum 90%.

Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligaţi să informeze consumatorii asupra valorii garanţiei băneşti şi asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective, să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate şi să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanţiei băneşti în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate.

Operatorii economici care comercializează pungi de transport din plastic sunt obligaţi să comercializeze numai pungi de transport din plastic care respectă cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple, cu excepţia pungilor de transport din plastic foarte subţire.

Pentru aplicarea unitară la nivel naţional a colectării selective, deşeurile de ambalaje se colectează în containerele inscripţionate cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate şi fabricate sau inscripţionate în mod corespunzător în culorile albastru – pentru deşeuri de hârtie – carton, galben – pentru deşeuri de plastic, metal şi materiale compozite, verde/alb – pentru deşeuri de sticlă colorată/albă şi roşu – pentru deşeuri periculoase.

Unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritorialeale municipiilor au obligaţia să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale; să solicite organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sumele şi să stabilească modalitatea de plată pentru desfăşurarea campaniilor de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici; să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deşeurilor cu valoare de piaţă şi modalitatea de acoperire a  costurilor pentru serviciile de colectare şi transport, stocare temporară şi sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcţie de contravaloarea materiilor prime secundare vândute şi costurile nete pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale; să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje din cadrul localităţilor.

Persoanele fizice şi juridice care generează ambalaje folosite şi/sau deşeuri de ambalaje provenite din gospodării şi similare celor provenite din gospodării au posibilitatea să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare; să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de la populaţie; să depună deşeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deşeurilor.

Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie ambalaje folosite de la populaţie prin puncte de colectare au obligaţia să notifice desfăşurarea activităţii asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde îşi desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acesteia cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

Operatorii economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora au obligaţia să se înregistreze la nivelul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoară activitatea şi să raporteze trimestrial acestora cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice. Pentru ambele metode de achiziţie, operatorii economici colectori autorizaţi au obligaţia să aibă o evidenţă şi să raporteze distinct cantităţile achiziţionate.

Procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora, se stabilesc prin ordin al Ministrului Mediului.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ion RĂDULESCU