APM Teleorman: Legea privind regimul deșeurilor a fost modificată. Operatorii economici, obligaţi să păstreze evidenţa cel puţin 3 ani

APM Teleorman: Legea privind regimul deșeurilor a fost modificată. Operatorii economici sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 anAgenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman (APM Teleorman) informează că în Monitorul Oficial nr. 630 din 19.07.2018 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr.74 din 17.07.2018, prin care au fost modificate o serie de legi în domeniul protecţiei mediului, printre care și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Astfel, conform art. 49 alin (1) ”producătorii de deşeuri nepericuloase, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora”.

Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic (in formatul solicitat de agenţia teritoriala pentru protecţia mediului), conform alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni, conform alin (6) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate, conform alin (7) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează la nivel naţional informaţiile prevăzute la alin (1), colectate de autorităţile judeţene pentru protecţia mediului, conform alin (8) din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Ȋn acest sens, prin adresa nr. 2469/19.02.2019, APM Teleorman a solicitat operatorilor economici incluși în raportarea statistică  privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2018, ca până la data de 12.04.2019 să transmită la APM Teleorman datele atât pe format de hârtie cât și în format electronic, prin introducerea acestora în Sistemul Informaţional de Mediu (SIM).

Atragem atenţia că în baza datelor introduse în SIM, vor fi întocmite rapoartele ce urmează a fi transmise către UE.