APM Teleorman, acţiune de plantare puieţi în Pădurea Nanov, în cadrul evenimentului „LUNA PĂDURII”

Agenţia pentru Protectia Mediului Teleorman informează publicul interesat de celebrarea Lunii Pădurii, eveniment desfăşurat în fiecare an în perioada 15 martie-15 aprilie.
Cunoscut la începuturi ca „Sărbătoarea sădirii arborelui”, evenimentul îşi are rădăcinile în Statele Unite ale Americii, încă din 1872. Iniţierea sa a venit ca răspuns la nevoia de protejare a pădurilor care în acea perioadă erau grav afectate de o exploatare masivă. Şi-a făcut debutul cu o acţiune de mobilizare a populaţiei pentru plantarea de arbori în locurile cele mai afectate de despăduriri, apărute ca efect al luptei pentru cucerirea Vestului.
În România, acest eveniment a fost introdus de către Spiru Haret, pe atunci ministrul Cultelor şi Instrucţiei Publice, 30 de ani mai târziu, în 1902. Importanţa pădurilor trebuie subliniată prin rolul esenţial pe care îl au, la nivel global, fiind cel mai complex ecosistem cunoscut în protecţia solului împotriva eroziunii, a alunecărilor de teren şi deşertificării, prin îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea purităţii apelor, prin ameliurarea factorilor climatici dăunători, în menţinerea echilibrului ecologic, creând astlel un cadru natural favorabil pentru odihnă şi recreere, atât de necesare omului modern.
În acest context, Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, cu sprijinul Ocolului Silvic Alexandria, au plantat în data de 12.04.2018, puieţi de arbori în Pădurea Nanov.
Scopul acţiunii ecologice este acela de a stimula societatea să ia atitudine faţă de defrişările masive ce au diminuat simţitor suprafaţa împădurită a ţării.