APM Teleorman: A fost modificată metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate

APM Teleorman informează că în data de 19 decembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1006, Ordinul Ministerului Mediului nr. 1447/2017 din 24 noiembrie 2017, privind metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate.

Prin acest Ordin a fost abrogat Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1052/2014.

Conform Ord. MM nr. 1447/2017 se stabilește modalitatea de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate precum și modalitatea  de emitere a avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate.

Titularul, la notificarea Agenției pentru Protecția Mediului, transmite administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate şi, după caz, autorităţii responsabile cu administrarea ariilor naturale protejate neatribuite în administrare /custodie o copie a documentaţiei planului/programului/proiectului/activității depuse la APM, pentru care a fost solicitată emiterea actului de reglementare, în vederea obţinerii avizului administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional/comunitar pentru planuri/programe/proiecte/activităţi, după caz.

Documentația va fi însoţită de informarea asupra etapei procedurale în care se află planul/programul/proiectul/activitatea. În anexa 10 la metodologie este prevăzută modalitatea de emitere a avizului de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate desemnați, precum și modelul de cerere pe care titularul de plan/program/proiect/activitate trebuie să o adreseze adminitratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, în vederea emiterii avizului. Persoanele interesate pot consulta Ordinul MM nr. 1447/2017 pe site-ul APM Teleorman: http://apmtr.anpm.ro/

DIRECTOR EXECUTIV,

Ion RĂDULESCU