APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURILE: MASURA M3/6B DEZVOLTAREA COMUNITATII RURALE SI M4/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA

1006
0
Share:

Data lansarii apelului de selectie: 28.07.2017

Masuri lansate: Asociatia Grupul de Actiune Locala TELEORMAN REGIUNEA VLASCA anunta lansarea, in perioada 28.07.2017 – 28.09.2017, a unor apeluri de selectie pentru urmatoarele masuri:

  • M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale, apel de selectie nr. 1/2017

  • M4/6B Investitii in infrastructura sociala, apel de selectie nr. 1/2017

Beneficiarii eligibili ai Masurii M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale cuprind autoritatile publice locale comune si orase/municipii pana in 20.000 locuitori si formele asociative (organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii. Beneficiarii eligibili ai Masurii M4/6B Investitii in infrastructura sociala cuprind administratiile publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritati executive din UAT organizate la nivel de comuna/oras/municipiu (oras sau municipiu pana in 20.000 locuitori), unitatile sanitare, unitatile de invatamant si alte institutii publice care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate, organizatii neguvernamentale, respectiv asociatii si fundatii, inclusiv organizatii neguvernamentale si, totodata, GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA, pentru operatiunile de interes public ce vizeaza infrastructura sociala, pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.

Fondurile disponibile pentru masurile lansate si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare:

Masura M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 651.990,57 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 72.500,00 euro.

Masura M4/6B Investitii in infrastructura sociala: Fondul disponibil pentru masura lansata este de 51.188,50 euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de 28.264,00 euro.

Rata sprijinului nerambursabil: maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibile;

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Atat in cazul Masurii M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale, cat si in cazul Masurii M4/6B Investitii in infrastructura sociala proiectele se vor depune pana la data limita 28.09.2017 la sediul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA din localitatea Talpa, Str. 22 decembrie 1989 , nr. 7 , judetul Teleorman, in intervalul orar 8.00 – 16.00, in fiecare zi lucratoare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurilor lansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului elaborate de GAL pentru masurile M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale si M4/6B Investitii in infrastructura sociala, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galregiuneavlasca.ro . Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0786.885.563 (Simion Oana Marina – Manager), e-mail: galtr.vlasca@mail.com, pagina web www.galregiuneavlasca.ro . De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA pe suport tiparit.

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei GAL Teleorman Regiunea Vlasca, conform Deciziilor Consiliului Director nr. 229/17.07.2017 si nr. 230/17.07.2017.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Share: