Anunţ cu privire la activităţile intreprinse, de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Teleorman Regiunea Vlaşca

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TELEORMAN REGIUNEA VLASCA
Comuna Talpa, Judetul Teleorman; Tel.0786.885.563; email: galtr.vlasca@mail.com

29.12.2017

Cele mai importante activitati intreprinse de la semnarea contractului de finantare pe submasura 19.4. si pana in prezent (luna decembrie 2017) sunt urmatoarele:
❖ Semnarea Contractului de finantare pe submasura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de
functionare si animare, in data de 09.12.2016;
❖ Accesarea avansului de la FNGCIMM;
❖ Angajarea personalului pentru urmatoarele posturi: Manager, Responsabil evaluare si verificare proiecte, Responsabil cereri de plata si evaluarea implementarii SDL si Responsabil monitorizare.
❖ Realizare achizitii si implementare contracte de: audit, contabilitate, consultanta, echipamente IT, realizare pagina web www.galregiuneavlasca.ro, birotica, papetarie si tehnica de birou, servicii de publicare anunturi in presa online etc;
❖ Lansarea apelurilor de selectie:
Asociatia GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA a lansat in anul 2017, doua apeluri de selectie pentru urmatoarele masuri:
• Masura M3/6B Dezvoltarea comunitatii rurale, apel de selectie nr.1/2017, in perioada 28.07.2017-27.10.2017;
• Masura M4/6B Investitii in infrastructura sociala, apel de selectie nr. 1/2017 in perioada 28.07.2017-27.11.2017;
Asociatia GAL Teleorman Regiunea Vlasca si-a propus lansarea, pana la finalul anului 2018, a apelurilor de selectie pentru urmatoarele masuri:
• Masura M1/2A – Investitii in exploatatii agricole si procesare;
• Masura M2/6A – Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol;
• Masura M5/6B – Promovarea formelor asociative in context cultural.
Asociatia Grupul de Actiune Locala Teleorman Regiunea Vlasca.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.