Amenzi de 280 de milioane de lei vechi pentru nerespectarea legii privind paza și protecției bunurilor și valorilor

În primul trimestru al anului 2016, polițiștii din cadrul I.P.J. Teleroman au acționat pe linia respectării prevederilor Legii nr.333/2003 și H.G.301/2012, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la societăți comerciale din domeniul bancar, transportul de valori, unități și instituții de interes public, case de schimb valutar, amanet și magazine de bijuterii, casierii colectoare, unităţi poştale, staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor, spaţii comerciale, fiind controlate 516 obiective privind îndeplinirea cerinţelor minimale de protecţie mecanofizică a spaţiilor de depozitare a valorilor, existenţa şi funcţionarea sistemelor de alarmare, televiziune cu circuit închis şi modul de asigurare a restricţionării accesului persoanelor neautorizate în spațiul de lucru.

Pentru deficiențele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate 39 de sancţiuni contravenționale la Legea nr. 333/2003 rep. şi H.G. nr. 301/2012, în valoare de 28.000 lei, urmând să se efectueze recontroale conform termenelor stabilite.

Deasememea, informăm conducerile unităților publice, private, societățile specializate de pază și instalare sisteme de alarmare contra efracției pentru conformare că în Monitorul Oficial nr. 984/30.12.2015, a fost publicată Hotărârea nr. 1002/2015, privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Acest document a intrat în vigoare la data de 29.01.2016 și cuprinde modificări privind securitatea societăților comerciale și a celor cu program non stop, reguli de avizare plan de pază, modul de licențiere al societăților de pază, dotarea agenților de securitate și purtare al ecusonului cu fotografia agentului, avizarea proiectelor sistemelor de alarmare contra efracției, securitatea casieriilor, etc.

Societățile înființate după data de 16.06.2012 sunt obligate să adopte măsurile de securitate în baza analizei de risc la securitate fizică.