AJOFM Teleorman, cursuri de formare profesională pentru persoanele care căută un loc de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman organizează   programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi).

Pentru perioada imediat următoare, se preconizează începerea a 4 programe de formare profesională, pentru următoarele meserii: frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, inspector resurse umane, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, operator introducere validare şi prelucrare date.

Condiţii de studii minime solicitate pentru:

  • frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist: învăţământ obligatoriu;
  • inspector resurse umane: studii liceale, cu diplomă de bacalaureat;
  • instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze: învăţământ obligatoriu;
  • operator introducere validare şi prelucrare date: învăţământ obligatoriu.

Cursurile sunt gratuite şi au durata între 48 ore şi 720 ore, în funcţie de nivelul de calificare.

Documentele necesare înscrierii la un program de formare profesională sunt următoarele:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • certificat de naştere, în original şi copie;
  • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
  • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
  • cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
  • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Persoanele interesate să participe la aceste cursuri de formare profesională, sunt aşteptate la sediile agenţiilor locale/punctelor de lucru, din raza de domiciliu, în vederea înscrierii.